Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
            01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
            70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset
       40. Maahanmuutto
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 400 000 euroa AW 119 Ke Koala -helikoptereiden varaosien hankintaan.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Rajavartiolaitos oikeutetaan tekemään sopimuksia kolmen AS 322 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon liittyen. Hanke ajoittuu vuosille 2012—2017 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Selvitysosa: Vanhentuneiden AB 206 -helikoptereiden korvaamiseen vuoden 2010 talousarviossa myönnettyä siirtomäärärahaa jäi varsinaisesta AW 119 Ke Koala -helikopterien hankinnasta käyttämättä noin 860 000 euroa, josta 400 000 euroa käytetään välttämättömien varaosien hankintaan. Menettelyllä nopeutetaan koneiden huoltoa vauriotilanteissa sekä määräaikaishuolloissa ja näin parannetaan koneiden käytettävyyttä.

Vanhentuneet AS 332 Super Puma meripelastushelikopterit modifioidaan ja huolletaan vuosien 2015—2017 aikana. Hankkeen kokonaisrahoitus on 33 710 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20122013201420152016—Yhteensä
vuodesta 2012
lähtien
       
Partiovenehankinnat4 000----4 000
AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen22 00022 00018 000--62 000
Ulkovartiolaivahankinta16 00052 000---68 000
AS 322 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatiohuolto-2 000-4 71027 00033 710
Valtuudet yhteensä42 00076 00018 0004 71027 000167 710

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio42 000 000
2011 tilinpäätös24 910 000
2010 tilinpäätös22 710 000