Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
            51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
            88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2012 saadaan tehdä lainojen myöntämispäätöksiä 1 000 000 000 euron määrästä sellaisten julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetussa laissa (1543/2011) tarkoitettujen hankkeiden osalta, jotka ovat jo vireillä Suomen Vientiluotto Oy:ssä tai tulevat vireille vuoden 2012 aikana. Lainavaltuuden puitteissa myönnettävät lainat voidaan myöntää Yhdysvaltain dollareina laskettuna nostopäivän kurssiin.

Selvitysosa: Vientihankkeiden ns. jälleenrahoitusmallissa Suomen Vientiluotto Oy jälleenrahoittaa koti- ja ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen suomalaiseen pääomatavaravientiin järjestämiä ostajaluottoja OECD-ehdoin. Jälleenrahoitus toteutetaan Suomen Vientiluotto Oy:lle myönnetyillä lainoilla.

Lainan maksatus tapahtuu samassa aikataulussa Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämän jälleenrahoituksen kanssa. Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitusosuuden enimmäismäärä on OECD-ehtoisen vientiluoton määrä edellyttäen, että Finnvera Oyj antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle täyden takuun. Lisäksi edellytetään, että jälleenrahoituksen saava pankki täyttää riittävät vakavaraisuutta ja taloudellista toimintakykyä koskevat vaatimukset.

Jälleenrahoitusmallin käyttöönotto on väliaikaista ja liittyy Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvan, pysyvän luottomuotoisen vienninrahoituksen käynnistymisessä tapahtuneeseen viivästymiseen. Kun luottomuotoinen vienninrahoitus on saatu toimintaan, jälleenrahoitusmallin käyttö lopetetaan.

Valtuudesta arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 400 000 000 euroa vuonna 2013 ja 500 000 000 euroa vuonna 2014.


2012 I lisätalousarvio100 000 000
2012 talousarvio400 000 000
2011 talousarvio500 000 000
2010 tilinpäätös4 143 520