Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
            51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
            88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Valtuus. Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa Kainuun hallintokokeiluhanketta lukuun ottamatta tehdä enintään 29 178 000 euron arvosta sitoumuksia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa: Määrärahan 700 000 euron ja myöntämisvaltuuden 7 000 000 euron lisäys on tarkoitus käyttää äkillisestä rakennemuutoksesta aiheutuvien työpaikkamenetysten korvaamisesta aiheutuviin menoihin. Lisävaltuutta tarvitaan työpaikkamenetyksistä kärsivillä äkillisen rakennemuutoksen alueilla taloudellista kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin, lähinnä pk-yrityksille myönnettäviin, yritysten kehittämisavustuksiin. Tarkoituksena on lisäksi lisätä rahoitusmarkkinoiden toimintaa täydentävien Finnveran lainojen ja takausten käyttöä äkillisen rakennemuutoksen alueiden alkavien ja kasvavien yritysten investointi- ja käyttöpääomarahoituksen toteuttamisessa. Lisäksi tavoitteena on kohdentaa rakennerahasto-ohjelmista yhteensä 5 000 000 euroa lisärahoituksena äkillisen rakennemuutoksen alueille taloudellista kasvua ja työllisyyttä lisääviin yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 700 000 euroa vuonna 2012, 2 800 000 euroa vuonna 2013, 2 625 000 euroa vuonna 2014 ja 875 000 euroa vuonna 2015.


2012 I lisätalousarvio700 000
2012 talousarvio40 400 000
2011 talousarvio41 900 000
2010 tilinpäätös25 551 112