Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       50. Vesitalous
            31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
       60. Metsätalous
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 065 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitus käyttää nopeasti aloitettavien vesihuoltohankkeiden tukemiseen. Hankkeet palvelevat vesihuollon alueellista kehittämistä ja vesihuollon turvaamista erityistilanteissa sekä edistävät viemäriverkostojen laajentamista haja-asutusalueilla. Hankkeiden rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 35 henkilötyövuotta.

Lisämäärärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

 KokonaiskustannusarvioValtion osuus
   
— Pihlajaveden aseman jätevedenpuhdistamo ja viemärin runkolinja, Keuruu250125
— Kauhavan haja-aseutusalueen viemäröintihanke, Kauhava4 4002 000
— Muroleen alueen vesihuolto, Ruovesi230115
— Uittosalmen alueen vesihuolto, Mänttä—Vilppula250125
— Vaivio—Härkinvaara vesihuolto, Liperi1 900700
Yhteensä7 0303 065

2012 I lisätalousarvio3 065 000
2012 talousarvio14 008 000
2011 talousarvio20 158 000
2010 tilinpäätös19 158 000