Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2011

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2009—20111)

Tunnus Pääluokka v. 2009
tilinpäätös
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2010—2011
milj. € %
             
21. Eduskunta 116 122 133 11 9
22. Tasavallan presidentti 12 15 22 7 47
23. Valtioneuvoston kanslia 79 78 79 1 1
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 167 1 190 1 268 78 7
25. Oikeusministeriön hallinnonala 812 792 836 44 6
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 263 1 270 1 325 56 4
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 788 2 709 2 856 147 5
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 14 463 14 869 15 294 425 3
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 5 978 6 218 6 730 512 8
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 804 2 833 2 832 - 1 - 0
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 282 2 215 2 059 - 156 - 7
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 851 4 228 3 316 - 911 - 22
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 10 031 11 529 11 518 - 10 - 0
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 379 329 323 - 6 - 2
36. Valtionvelan korot 1 872 2 076 1 933 - 143 - 7
  Yhteensä 46 897 50 474 50 527 53 0

1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2009—20111)

Tunnus Menolaji v. 2009
tilinpäätös
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2010—2011
milj. € %
             
01-14 Toiminta- ja palkkausmenot 6 006 6 012 6 093 81 1
15-17 Eläkkeet 3 618 3 731 3 920 188 5
18-19 Puolustusmateriaalin hankkiminen 713 701 750 50 7
20-28 Muut kulutusmenot 1 711 1 410 1 508 98 7
29 Arvonlisäveromenot 1 078 1 012 1 008 - 5 - 0
01-29 Kulutusmenot 13 125 12 866 13 279 413 3
30-39 Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 10 267 11 051 11 519 468 4
40-49 Valtionavut elinkeinoelämälle 3 387 3 484 3 541 57 2
50-59 Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 9 190 10 173 10 159 - 14 - 0
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 3 899 4 623 4 812 189 4
61-65 EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 919 1 076 1 158 82 8
66-69 Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 542 2 703 2 753 49 2
30-69 Siirtomenot 30 203 33 111 33 941 831 3
70-73 Kaluston hankinta 34 25 30 6 24
74-75 Talonrakennukset 29 31 41 10 32
76 Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 34 29 28 - 1 - 3
77-79 Maa- ja vesirakennukset 443 511 378 - 133 - 26
70-79 Reaalisijoitukset 540 596 479 - 118 - 20
80-86 Valtion varoista myönnettävät lainat 713 1 599 605 - 995 - 62
87-89 Muut finanssisijoitukset 378 202 254 52 26
80-89 Lainat ja muut finanssisijoitukset 1 091 1 801 859 - 942 - 52
70-89 Sijoitusmenot 1 631 2 397 1 337 - 1 060 - 44
90-92 Valtionvelan korot 1 854 2 039 1 894 - 145 - 7
95-99 Muut ja erittelemättömät menot 83 61 75 14 23
90-99 Muut menot 1 938 2 100 1 969 - 131 - 6
  Yhteensä 46 897 50 474 50 527 53 0

1) Menot on koottu taloudellisen laadun mukaisiin ryhmiin momentin numerotunnuksen perusteella. Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2009—20111)

Tunnus Osasto v. 2009
tilinpäätös
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2010—2011
milj. € %
             
11. Verot ja veronluonteiset tulot 31 534 31 240 35 830 4 590 15
12. Sekalaiset tulot 4 605 4 679 4 703 24 1
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 197 1 319 1 752 433 33
15. Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta 198 172 171 - 1 - 1
  Yhteensä 37 534 37 409 42 456 5 047 13
             
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 10 264 13 065 8 071 - 4 994 - 38
  Yhteensä 47 798 50 474 50 527 53 0

1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2009
tilinpäätös
2010
varsinainen
talousarvio

2011
varsinainen
talousarvio
Muutos, %
2010—2011
         
Ansio- ja pääomatulovero 7 188 7 089 7 410 5
Yhteisövero 2 207 2 706 3 789 40
Arvonlisävero 13 316 12 613 14 571 16
Muut verot 8 823 8 832 10 060 14
Muut tulot 6 000 6 170 6 626 7
Yhteensä 37 534 37 409 42 456 13
Nettolainanotto ja velanhallinta1) 10 264 13 065 8 071 -38
Tuloarviot yhteensä 47 798 50 474 50 527 0
         
Kulutusmenot 13 125 12 866 13 279 3
Siirtomenot 30 203 33 111 33 941 3
Sijoitusmenot 1 631 2 397 1 337 -44
Muut menot 1 937 2 100 1 969 -6
Määrärahat yhteensä 46 897 50 474 50 527 0
         
Tilinpäätösylijäämä 901      

1) Sisältää nettoutettuna velanhallinnan menoja -18 milj. euroa v. 2009, 50 milj. euroa v. 2010 ja 50 milj. euroa v. 2011.

Kansantalouden kehitys

  2007 2008* 2009* 2010** 2011**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 179,7 184,6 171,3 177,7 186,7
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 5,3 0,9 -8,0 2,1 2,9
Työttömyysaste, % 6,9 6,4 8,2 8,6 8,2
Työllisyysaste, % 69,9 70,6 68,3 68,3 69,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 2,5 4,1 0 1,5 2,5
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 4,3 4,3 3,7 3,3 4,0