Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2011 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2011

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2009—20111)

TunnusPääluokkav. 2009
tilinpäätös
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2010—2011
milj. €%
       
21.Eduskunta 116 122 133119
22.Tasavallan presidentti 12 15 22747
23.Valtioneuvoston kanslia 79 78 7911
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 167 1 190 1 268787
25.Oikeusministeriön hallinnonala 812 792 836446
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 263 1 270 1 325564
27.Puolustusministeriön hallinnonala 2 788 2 709 2 8561475
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala14 46314 86915 2944253
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 5 978 6 218 6 7305128
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 804 2 833 2 832- 1- 0
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 282 2 215 2 059- 156- 7
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 851 4 228 3 316- 911- 22
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala10 03111 52911 518- 10- 0
35.Ympäristöministeriön hallinnonala 379 329 323- 6- 2
36.Valtionvelan korot 1 872 2 076 1 933- 143- 7
 Yhteensä46 89750 47450 527530

1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2009—20111)

TunnusMenolajiv. 2009
tilinpäätös
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2010—2011
milj. €%
       
01-14Toiminta- ja palkkausmenot 6 006 6 012 6 093811
15-17Eläkkeet 3 618 3 731 3 9201885
18-19Puolustusmateriaalin hankkiminen 713 701 750507
20-28Muut kulutusmenot 1 711 1 410 1 508987
29Arvonlisäveromenot 1 078 1 012 1 008- 5- 0
01-29Kulutusmenot13 12512 86613 2794133
30-39Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym.10 26711 05111 5194684
40-49Valtionavut elinkeinoelämälle 3 387 3 484 3 541572
50-59Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 9 19010 17310 159- 14- 0
60Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 3 899 4 623 4 8121894
61-65EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 919 1 076 1 158828
66-69Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 542 2 703 2 753492
30-69Siirtomenot30 20333 11133 9418313
70-73Kaluston hankinta 34 25 30624
74-75Talonrakennukset 29 31 411032
76Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 34 29 28- 1- 3
77-79Maa- ja vesirakennukset 443 511 378- 133- 26
70-79Reaalisijoitukset 540 596 479- 118- 20
80-86Valtion varoista myönnettävät lainat 713 1 599 605- 995- 62
87-89Muut finanssisijoitukset 378 202 2545226
80-89Lainat ja muut finanssisijoitukset 1 091 1 801 859- 942- 52
70-89Sijoitusmenot 1 631 2 397 1 337- 1 060- 44
90-92Valtionvelan korot 1 854 2 039 1 894- 145- 7
95-99Muut ja erittelemättömät menot 83 61 751423
90-99Muut menot 1 938 2 100 1 969- 131- 6
 Yhteensä46 89750 47450 527530

1) Menot on koottu taloudellisen laadun mukaisiin ryhmiin momentin numerotunnuksen perusteella. Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2009—20111)

TunnusOsastov. 2009
tilinpäätös
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2010—2011
milj. €%
       
11.Verot ja veronluonteiset tulot31 53431 24035 8304 59015
12.Sekalaiset tulot 4 605 4 679 4 703241
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 197 1 319 1 75243333
15.Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta 198 172 171- 1- 1
 Yhteensä37 53437 40942 4565 04713
       
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta10 26413 065 8 071- 4 994- 38
 Yhteensä47 79850 47450 527530

1) Jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2009
tilinpäätös
2010
varsinainen
talousarvio

2011
varsinainen
talousarvio
Muutos, %
2010—2011
     
Ansio- ja pääomatulovero7 1887 0897 4105
Yhteisövero2 2072 7063 78940
Arvonlisävero13 31612 61314 57116
Muut verot8 8238 83210 06014
Muut tulot6 0006 1706 6267
Yhteensä37 53437 40942 45613
Nettolainanotto ja velanhallinta1)10 26413 0658 071-38
Tuloarviot yhteensä47 79850 47450 5270
     
Kulutusmenot13 12512 86613 2793
Siirtomenot30 20333 11133 9413
Sijoitusmenot1 6312 3971 337-44
Muut menot1 9372 1001 969-6
Määrärahat yhteensä46 89750 47450 5270
     
Tilinpäätösylijäämä901   

1) Sisältää nettoutettuna velanhallinnan menoja -18 milj. euroa v. 2009, 50 milj. euroa v. 2010 ja 50 milj. euroa v. 2011.

Kansantalouden kehitys

 20072008*2009*2010**2011**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa179,7184,6171,3177,7186,7
Bruttokansantuote, määrän muutos, %5,30,9-8,02,12,9
Työttömyysaste, %6,96,48,28,68,2
Työllisyysaste, %69,970,668,368,369,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %2,54,101,52,5
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %4,34,33,73,34,0