Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

01. KorkotulotPDF-versio

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille

Momentille arvioidaan kertyvän 26 100 000 euroa.

Selvitysosa:Korot kertyvät valtion liikelaitoksille lainaehdoin annetun vieraan pääoman koroista. Liikelaitoksista vain Senaatti-kiinteistöillä on valtion lainaa. Liikelaitosten lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.02.


2011 talousarvio 26 100 000
2010 I lisätalousarvio -2 000 000
2010 talousarvio 41 100 000
2009 tilinpäätös 63 289 940

05. Korot muista lainoista

Momentille arvioidaan kertyvän 8 180 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Islannin, Kreikan ja Latvian valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2011 talousarvio 8 180 000
2010 talousarvio 5 000 000
2009 tilinpäätös 7 901 212

07. Korot talletuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 90 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

  2009 2010
ennuste
2011
ennuste
       
Keskikassa, milj. euroa 8 842 9 000 9 000
Keskimääräinen korkotaso, % 0,6 0,6 1,0

Momentin toteutuma saattaa poiketa merkittävästi arviosta, koska tulevien sijoitusten korkotaso ja velanhallinnan tulevat operaatiot eivät ole etukäteen tiedossa.


2011 talousarvio 90 000 000
2010 talousarvio 53 000 000
2009 tilinpäätös 59 192 194

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 12 800 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Valtiokonttori saa korkotuloa maksamiensa muiden eläkelaitosten vastuulla olevien eläkemenojen korvaukselle. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.95.


2011 talousarvio 12 800 000
2010 talousarvio 11 600 000
2009 tilinpäätös 7 134 515