Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen
            41. Energiaverotuki

Talousarvioesitys 2011

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

Selvitysosa:Työllisyyttä ja elinkeinoelämää tuetaan energiaverotuella.

Yleisillä energiaverotuilla edistetään ammattimaisen toiminnan ja energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä sekä uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä ja käyttöä. Maa- ja puutarhatalouden energiaverotuella tuetaan maatalouden tulonmuodostusta.

(40.) Tuki työnantajille(arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2010 talousarvio 70 000 000
2009 tilinpäätös 50 994 734

41. Energiaverotuki(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 148 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valmisteverojärjestelmän kautta maksettavaan

1) kasvihuoneviljelijöiden tukeen

2) alusliikenteen tukeen

3) sähkön tuotannon tukiin

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen

5) verottomasta käytöstä johtuviin palautuksiin

6) energiaverotukeen maa- ja puutarhataloudelle.

Selvitysosa:Määräraha perustuu seuraaviin säädöksiin:

1) kasvihuoneviljelijöiden tuki: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

(1472/1994 10 a §)

2) alusliikenteen tuki: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994

9 § 4 kohta)

3) sähkön tuotannon tuet: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 8 §)

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautus: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 8 a §)

5) verottomasta käytöstä johtuvat palautukset: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994 9 § 2, 3, 5, 6 kohdat), laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 12 § 1 mom. ja 21 § 1 mom.)

6) energiaverotuki maa- ja puutarhataloudelle: laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden palautuksesta (603/2006).

Määrärahan arvioitu käyttö
   
1. Kasvihuoneviljelijöiden tuki 2 000 000
2. Alusliikenteen tuki 3 300 000
3. Sähkön tuotannon tuet 10 200 000
4. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 30 000 000
5. Verottomasta käytöstä johtuvat palautukset 79 500 000
6. Energiaverotuki maa- ja puutarhataloudelle 23 000 000
Yhteensä 148 000 000


2011 talousarvio 148 000 000
2010 talousarvio 114 000 000
2009 tilinpäätös 106 389 469