Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 17 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) puolustusministeriön perusparannettavasta päärakennuksesta tehdyn puolustusministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen urakkarajaliitteen mukaisten käyttäjän hankintojen ja muiden käyttöönottoon liittyvien hankintojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 12 252 15 017 13 557
Suomen sotilaallinen puolustaminen 1 479 1 859 1 822
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen 927 1 244 1 160
Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan 585 536 961
Yhteensä 15 243 18 656 17 500
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet tulosalueittain      
Puolustuspolitiikka 111 113 103
Suomen sotilaallinen puolustaminen 13 12 15
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen 7 7 9
Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan 5 4 8
Yhteensä 136 136 135
       
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Työtyytyväisyys (1—5) 3,48 3,5 3,5
— naiset 3,36    
— miehet 3,61    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 112
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 39
Siirto momentille 27.10.01 -714
Siirto momentilta 28.20.06 88
Uudelleenkohdentaminen -700
Tasokorotus 19
Yhteensä -1 156


2011 talousarvio 17 500 000
2010 III lisätalousarvio 76 000
2010 talousarvio 18 656 000
2009 tilinpäätös 15 076 000