Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 42 225 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2011 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,0 2,2 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 886 1 630 1 500
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 182 175 150
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 171 166 166
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 260 250 250
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, € 408 439 440

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 3 826 000
Paikalliset syyttäjäyksiköt 35 516 000
Yhteiset menot 2 883 000
Yhteensä 42 225 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 383
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 144
Tuottavuustoimet -185
Ruanda ja WinCapita -juttujen kertamenon poisto -1 068
WinCapita-juttu 868
Vuoden 2010 kertaluonteisen lisäyksen poisto -1 650
Talousrikosten torjunta 500
Lähisuhdeväkivallan torjunta 500
Toimitilakustannukset 56
Vuoden 2010 III LTA:sta johtuva muutos (siirto momentilta 24.01.01 (1 htv)) 135
Muu muutos yhteensä -1
Yhteensä -318


2011 talousarvio 42 225 000
2010 III lisätalousarvio 394 000
2010 talousarvio 42 543 000
2009 tilinpäätös 39 893 000