Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2011

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 42 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 700 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Oikeusapu ja puolustus 35 600 000
Asianomistajan avustaminen 200 000
Yksityishenkilön velkajärjestely 1 800 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 3 700 000
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot (enintään) 700 000
Yhteensä 42 000 000

Vuonna 2009 yksityinen avustaja määrättiin 34 952 asianosaiselle. Keskimääräinen korvaus asianosaista kohti oli 993 euroa. Yksityisille asiamiehille oikeusavusta suoritettavista kustannuksista 82 % kertyi käräjäoikeuksista ja 18 % hovioikeuksista. Oikeusavun tuomioistuinasioista rikosasiat ovat määrällisesti ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä. Käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa käsiteltyjen rikosasioiden määrä oli 29 617 asiaa. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 3,7 milj. euroa. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot olivat noin 300 000 euroa. Sähköinen asiointi puolustajan hakemuksessa sekä avustajan palkkioiden määräämisessä otetaan käyttöön syksyllä 2010.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon oikeusavusta, puolustuksesta ja syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvauksesta johtuva menojen kasvu 6 000 000 eurolla.


2011 talousarvio 42 000 000
2010 III lisätalousarvio 5 500 000
2010 talousarvio 36 000 000
2009 tilinpäätös 40 842 782