Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Erityismenot
            50. Avustukset
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2011

04. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 854 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

Selvitysosa:Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tavoitteena on tukea oikeusministeriön suunnittelua, lainvalmistelua ja päätöksentekoa sekä hallinnonalan toimijoiden ja yhteiskunnan tietotarpeita.

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan Kriminaalipolitiikan instituuttituottaa kansainvälisiä asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Laitoksen toimintaa ohjaavat keskeisesti YK:n kriminaalipoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät linjapäätökset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 2 674 2 435 2 354
Bruttotulot 754 460 500
Nettomenot 1 920 1 975 1 854
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 364    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 286    

Määrärahan arvioitu käyttö(1 000 euroa)
   
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1 256
Kriminaalipolitiikan instituutti 508
Palvelukeskusten maksut 90
Yhteensä 1 854

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -150
Palkkausten tarkistukset 22
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 6
Muu muutos yhteensä 1
Yhteensä -121


2011 talousarvio 1 854 000
2010 III lisätalousarvio 15 000
2010 talousarvio 1 975 000
2009 tilinpäätös 1 842 000