Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2011
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2011

Valtion talousarvio vuodelle 2011PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT35 493 074 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot11 903 000 000
01.Ansio- ja pääomatuloverot7 410 000 000
02.Yhteisövero3 848 000 000
03.Korkotulojen lähdevero240 000 000
04.Perintö- ja lahjavero405 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut14 984 000 000
01.Arvonlisävero14 216 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero638 000 000
03.Apteekkimaksut130 000 000
08.Valmisteverot6 000 000 000
01.Tupakkavero704 000 000
04.Alkoholijuomavero1 299 000 000
05.Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero135 000 000
07.Energiaverot3 850 000 000
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero12 000 000
10.Muut verot2 495 000 000
03.Autovero987 000 000
05.Varainsiirtovero550 000 000
06.Arpajaisvero162 000 000
07.Ajoneuvovero706 000 000
08.Jätevero90 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot111 074 000
02.Lästimaksut800 000
03.Ratavero20 800 000
04.Eräät viestinnän maksut5 598 000
05.Lentoliikenteen valvontamaksu7 800 000
06.Väylämaksut68 476 000
08.Öljyjätemaksu4 600 000
09.Muut verotulot3 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 641 913 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 900 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot1 900 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala84 200 000
10.Tuomioistuintulot26 000 000
20.Ulosottomaksut58 000 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot200 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala13 201 000
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan13 101 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot100 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala681 000
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista18 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot655 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 922 486 000
10.Tullilaitoksen tulot4 502 000
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista130 092 000
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista24 920 000
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista19 852 000
25.Metallirahatulot25 000 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 531 429 000
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset102 766 000
52.Vakuutusmaksut22 030 000
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot46 000 000
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 800 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot13 095 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala522 131 000
70.Opintotukitoiminnan tulot32 300 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista485 831 000
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala890 380 000
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot559 198 000
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta285 000 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta8 600 000
04.EU:lta saatavat muut tulot100 000
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta8 750 000
31.Lihantarkastuksen toimintatulot141 000
32.Kasvinjalostusmaksut580 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 300 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut560 000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut5 400 000
43.Viehekalastusmaksut2 800 000
44.Kalastuksenhoitomaksut6 217 000
45.Riistanhoitomaksut9 234 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot1 500 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala7 792 000
10.Liikenneviraston tulot7 734 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot58 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala296 657 000
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 530 000
30.Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista200 000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset28 827 000
50.Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot237 000 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot28 100 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala471 735 000
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot960 000
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500 000
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto374 300 000
98.Valtionapujen palautukset95 800 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala184 650 000
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista14 650 000
20.Siirto valtion asuntorahastosta166 000 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
39.Muut sekalaiset tulot246 100 000
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista101 000 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot90 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset50 000 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset2 600 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET1 622 080 000
01.Korkotulot137 080 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille26 100 000
05.Korot muista lainoista8 180 000
07.Korot talletuksista90 000 000
09.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot12 800 000
03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot1 170 000 000
01.Osinkotulot ja osakkeiden nettomyyntitulot1 170 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta150 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta150 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset165 000 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset165 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT8 512 255 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat170 833 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille130 400 000
04.Muiden lainojen lyhennykset40 433 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta8 341 422 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta8 341 422 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

50 269 322 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA133 253 000
01.Kansanedustajat20 730 000
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)20 730 000
10.Eduskunnan kanslia84 378 000
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)53 378 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)8 100 000
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)2 400 000
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)20 500 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies5 331 000
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)5 331 000
30.Ulkopoliittinen instituutti3 304 000
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 109 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)195 000
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 583 000
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 963 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)620 000
90.Eduskunnan muut menot3 927 000
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (arviomääräraha)3 927 000
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI21 882 000
01.Tasavallan presidentti3 212 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha)297 000
02.Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha)65 000
20.Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)2 850 000
02.Tasavallan presidentin kanslia18 670 000
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 320 000
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)350 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)3 000 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)7 000 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTON KANSLIA79 285 000
01.Hallinto36 689 000
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 777 000
02.Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)5 045 000
20.Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)867 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)3 000 000
10.Omistajaohjaus2 700 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)2 700 000
20.Poliittisen toiminnan avustaminen36 000 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)36 000 000
30.Oikeuskanslerinvirasto3 181 000
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 181 000
90.Muut menot715 000
21.Kunniamerkit (arviomääräraha)640 000
58.Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v)75 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 257 442 000
01.Ulkoasiainhallinto221 247 000
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)199 437 000
21.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)247 000
29.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)17 563 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)4 000 000
10.Kriisinhallinta76 680 000
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)58 332 000
21.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)18 348 000
20.Lähialueyhteistyö15 500 000
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)15 500 000
67.Suomen osuus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin osakepääoman korotuksesta
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö834 918 000
50.Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)819 918 000
88.Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
90.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot109 097 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)1 790 000
51.Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)39 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)105 768 000
67.Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)500 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)1 000 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA829 881 000
01.Ministeriö ja hallinto108 658 000
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 504 000
02.Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 000
03.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 649 000
04.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 854 000
20.Erityismenot (arviomääräraha)8 860 000
21.Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)119 000
29.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)51 000 000
50.Avustukset (kiinteä määräraha)2 521 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)12 150 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu334 596 000
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 477 000
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 998 000
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)232 519 000
04.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 151 000
05.Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 451 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)42 000 000
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta98 806 000
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)98 806 000
30.Syyttäjät43 875 000
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)43 875 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano225 524 000
01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)219 499 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)6 025 000
50.Vaalimenot18 422 000
20.Vaalimenot (arviomääräraha)18 422 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 323 799 000
01.Hallinto92 439 000
01.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 825 000
03.Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)271 000
20.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)4 711 000
21.Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)426 000
22.EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v)10 540 000
29.Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)53 500 000
65.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)1 166 000
10.Poliisitoimi689 108 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)685 608 000
20.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha)3 500 000
20.Rajavartiolaitos248 331 000
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)220 421 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)27 910 000
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset86 738 000
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 029 000
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)58 693 000
20.Erityismenot (arviomääräraha)3 406 000
31.Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v)3 510 000
43.Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)7 100 000
40.Maahanmuutto207 183 000
01.Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 643 000
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)861 000
20.Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)876 000
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha)100 066 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)86 737 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 852 993 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto345 379 000
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 645 000
21.Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)635 000
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)326 099 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus2 448 984 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 696 488 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)737 755 000
19.Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)12 500 000
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)2 241 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta58 630 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)58 620 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)10 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA15 273 339 000
01.Hallinto102 434 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 708 000
20.Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v)215 000
21.Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)1 309 000
29.Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)68 202 000
10.Verotus ja tullitoimi612 864 000
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)396 822 000
02.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)157 742 000
63.Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)2 600 000
95.Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)37 700 000
97.Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)18 000 000
20.Palvelut valtioyhteisölle24 939 000
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 448 000
03.Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 050 000
06.Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 231 000
07.Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha)10 000
08.Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 200 000
88.Senaatti-kiinteistöt
30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto53 042 000
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)44 707 000
02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 142 000
03.Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 193 000
40.Valtion alue- ja paikallishallinto83 095 000
01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)49 201 000
02.Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 228 000
03.Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)1 666 000
50.Eläkkeet ja korvaukset4 017 281 000
15.Eläkkeet (arviomääräraha)3 828 574 000
16.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)2 776 000
17.Muut eläkemenot (arviomääräraha)31 065 000
50.Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)39 300 000
63.Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha)102 766 000
95.Ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha)12 800 000
60.Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot2 195 000
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
02.Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)50 000
03.Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (arviomääräraha)150 000
20.Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v)675 000
60.Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha)320 000
70.Valtionhallinnon kehittäminen41 543 000
01.Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)7 343 000
02.Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)21 000 000
20.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)13 200 000
80.Ahvenanmaan maakunnan tukeminen224 676 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)188 676 000
31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)25 000 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)11 000 000
90.Kuntien tukeminen8 173 940 000
20.Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)20 000 000
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)8 039 480 000
31.Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki ja kuntien yhteistoiminta-avustukset (arviomääräraha)114 460 000
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen148 000 000
41.Energiaverotuki (arviomääräraha)148 000 000
92.EU ja kansainväliset järjestöt1 783 930 000
20.Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)2 800 000
40.Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)7 500 000
67.Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)170 000
68.Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha)3 460 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)1 770 000 000
99.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot5 400 000
95.Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha)300 000
96.Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
97.Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)100 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA6 557 588 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot114 405 000
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 266 000
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 748 000
03.Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 748 000
04.Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v)2 289 000
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)4 711 000
22.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)15 438 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)30 800 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)585 000
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)2 620 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 200 000
10.Yleissivistävä koulutus904 658 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)45 450 000
02.Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 000
20.Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)12 889 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)791 767 000
34.Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)53 200 000
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)1 346 000
20.Ammatillinen koulutus699 019 000
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 290 000
20.Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v)3 026 000
21.Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 364 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)686 339 000
30.Aikuiskoulutus512 161 000
20.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)24 247 000
21.Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 985 000
30.Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)166 609 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)148 629 000
32.Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)140 552 000
51.Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)20 519 000
52.Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
53.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)8 620 000
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus2 782 041 000
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 969 000
02.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 309 000
03.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 443 000
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 599 000
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)22 736 000
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)409 174 000
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 838 293 000
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)234 711 000
52.Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)5 607 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)94 467 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)15 733 000
88.Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha)25 000 000
89.Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)100 000 000
70.Opintotuki937 135 000
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)686 000
52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)36 400 000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)824 505 000
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)29 200 000
58.Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)5 244 000
59.Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)41 100 000
80.Taide ja kulttuuri411 163 000
01.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 085 000
02.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 729 000
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 685 000
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 813 000
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 447 000
06.Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 814 000
07.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)614 000
08.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)971 000
16.Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)17 500 000
30.Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (arviomääräraha)4 471 000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)41 959 000
32.Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)20 078 000
33.Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha)106 000
34.Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
40.Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha)252 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)8 875 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)13 160 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)207 828 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)18 824 000
54.Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha)3 096 000
55.Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v)2 500 000
56.Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)100 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)2 100 000
72.Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)239 000
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)3 900 000
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)17 000
90.Liikuntatoimi135 550 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)134 953 000
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha)597 000
91.Nuorisotyö61 456 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)48 583 000
51.Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v)12 523 000
52.Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta (siirtomääräraha 2 v)350 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 805 139 000
01.Hallinto93 987 000
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 716 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 848 000
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 315 000
04.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)862 000
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)669 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 643 000
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)24 220 000
40.Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)3 714 000
10.Maaseudun kehittäminen166 393 000
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)9 668 000
54.Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (siirtomääräraha 2 v)8 582 000
55.Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)4 820 000
61.EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)71 700 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)68 600 000
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 023 000
20.Maatalous2 153 979 000
01.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 907 000
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)559 165 000
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)555 400 000
42.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 400 000
43.Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)372 210 000
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)422 673 000
45.Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)129 500 000
46.Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 661 000
47.Elintarvikeketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 513 000
48.Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v)1 610 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)41 100 000
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)1 000 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v)29 840 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu52 343 000
01.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 465 000
20.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)5 430 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)7 448 000
40.Kala-, riista- ja porotalous65 030 000
01.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 183 000
20.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)2 300 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)5 400 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)4 300 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 705 000
50.Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)9 234 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)6 203 000
52.Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha)3 570 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)14 378 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)757 000
50.Vesitalous28 853 000
20.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)11 434 000
31.Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)16 158 000
43.Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)420 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)841 000
60.Metsätalous175 253 000
01.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 816 000
41.Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)621 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)48 505 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha)50 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)72 780 000
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)11 325 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 106 000
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)50 000
63.Metsähallitus4 663 000
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)4 663 000
70.Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri64 638 000
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)53 906 000
02.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 732 000
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)7 000 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA2 042 559 000
01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot342 622 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 691 000
21.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)211 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)317 778 000
40.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)942 000
10.Liikenneverkko1 412 826 000
01.Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)83 229 000
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)897 897 000
35.Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)13 000 000
41.Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)2 700 000
50.Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)23 000 000
76.Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)28 350 000
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)51 700 000
78.Eräät väylähankkeet (arviomääräraha)252 600 000
79.Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)60 350 000
20.Liikenteen turvallisuus ja valvonta35 375 000
01.Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)35 375 000
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut192 119 000
42.Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha)841 000
43.Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)84 236 000
50.Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)800 000
51.Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v)4 200 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)62 675 000
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)7 867 000
65.Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha)31 500 000
40.Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen19 156 000
01.Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 506 000
42.Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha)500 000
44.Valtionavustus suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha)1 350 000
50.Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)9 800 000
50.Tutkimus40 461 000
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 461 000
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA3 290 311 000
01.Hallinto341 748 000
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)51 081 000
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)207 031 000
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)5 575 000
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)3 725 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)64 266 000
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)20 000
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)10 040 000
95.Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha)10 000
20.Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen823 308 000
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)41 140 000
02.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)86 720 000
03.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 604 000
05.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 507 000
06.Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)47 686 000
07.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 289 000
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)430 650 000
41.Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v)41 052 000
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)5 100 000
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)24 660 000
45.Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)102 900 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka1 352 009 000
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)161 885 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)53 486 000
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)41 400 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)13 400 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha)29 500 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha)530 338 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)17 000 000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)500 000 000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä20 804 000
01.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 839 000
02.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 484 000
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)1 394 000
04.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 103 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)4 511 000
50.Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha)823 000
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)1 630 000
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)20 000
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka615 233 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)32 156 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)56 188 000
64.EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)526 889 000
60.Energiapolitiikka137 209 000
01.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 009 000
20.Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v)3 900 000
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)500 000
40.Energiatuki (arviomääräraha)63 800 000
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)100 000
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)11 500 000
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)55 350 000
50.Energiataloudelliset avustukset yhdistyksille (siirtomääräraha 3 v)50 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA11 552 033 000
01.Hallinto98 801 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 031 000
02.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 143 000
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 475 000
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)691 000
05.Valtion koulukotien sekä vankilan perheosaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)551 000
25.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)16 400 000
26.Valtion rahoitus lääkärihelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)11 800 000
29.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)19 500 000
66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)4 210 000
02.Valvonta41 967 000
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 850 000
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 661 000
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (siirtomääräraha 2 v)4 056 000
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)9 400 000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta109 467 000
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)66 809 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)37 628 000
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)5 030 000
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut2 400 000 000
28.Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut (arviomääräraha)137 500 000
50.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)11 700 000
51.Lapsilisät (arviomääräraha)1 432 300 000
52.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)1 500 000
53.Sotilasavustus (arviomääräraha)21 800 000
54.Asumistuki (arviomääräraha)608 000 000
55.Elatustuki (arviomääräraha)169 800 000
60.Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)17 400 000
20.Työttömyysturva1 914 526 000
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)19 726 000
50.Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)771 000 000
51.Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)155 000 000
52.Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)904 300 000
55.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)24 500 000
56.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)40 000 000
30.Sairausvakuutus1 281 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 281 000 000
40.Eläkkeet4 271 803 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)51 900 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)530 550 000
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)122 000 000
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)910 000
54.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)16 100 000
57.Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha)4 343 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)3 546 000 000
50.Veteraanien tukeminen345 154 000
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)1 750 000
50.Rintamalisät (arviomääräraha)50 000 000
51.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)190 907 000
52.Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)65 207 000
53.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 100 000
54.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)94 000
55.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)3 500 000
56.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)30 588 000
57.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)8 000
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto533 640 000
30.Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)200 000
31.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v)22 000 000
32.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)40 000 000
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)109 170 000
34.Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)9 570 000
35.Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha)342 300 000
36.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)600 000
63.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 500 000
64.Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)6 300 000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen61 930 000
01.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 980 000
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)25 390 000
21.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)1 360 000
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)5 200 000
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)2 900 000
52.Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (kiinteä määräraha)1 100 000
80.Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta218 740 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)199 700 000
41.Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)2 600 000
42.Valtion korvaus poronhoitajien sijaisapukokeilun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)300 000
50.Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)16 140 000
90.Raha-automaattiyhdistyksen avustukset275 005 000
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)275 005 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA316 818 000
01.Ympäristöhallinnon toimintamenot74 877 000
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)35 451 000
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 710 000
21.Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)716 000
29.Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)6 000 000
65.Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu96 517 000
20.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)5 200 000
21.Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)2 940 000
23.Itämerensuojelu (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)23 367 000
60.Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)4 300 000
61.Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
63.Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)39 830 000
64.EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)4 000 000
65.Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)300 000
66.Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)1 580 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen145 424 000
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 574 000
37.Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
55.Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)90 500 000
56.Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha)46 000 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)2 350 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT1 933 000 000
01.Valtionvelan korko1 894 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha)1 894 000 000
09.Muut menot valtionvelasta39 000 000
20.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)39 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

50 269 322 000