Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

Vuoden 2011 IV lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT127 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot54 000 000
01.Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä180 000 000
02.Yhteisövero, vähennystä-111 000 000
04.Perintö- ja lahjavero, vähennystä-15 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut70 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä83 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä-13 000 000
08.Valmisteverot13 000 000
01.Tupakkavero, lisäystä25 000 000
04.Alkoholijuomavero, vähennystä-23 000 000
05.Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero, lisäystä11 000 000
10.Muut verot-10 000 000
05.Varainsiirtovero, vähennystä-10 000 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET2 000 000
01.Korkotulot2 000 000
05.Korot muista lainoista, lisäystä7 000 000
07.Korot talletuksista, vähennystä-5 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT-68 419 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-68 419 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-68 419 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

60 581 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 28euroa
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA60 581 000
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle581 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä581 000
90.Kuntien tukeminen60 000 000
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä60 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

60 581 000