Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

Vuoden 2011 IV lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 127 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 54 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä 180 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -111 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, vähennystä -15 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 70 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 83 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, vähennystä -13 000 000
08. Valmisteverot 13 000 000
01. Tupakkavero, lisäystä 25 000 000
04. Alkoholijuomavero, vähennystä -23 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero, lisäystä 11 000 000
10. Muut verot -10 000 000
05. Varainsiirtovero, vähennystä -10 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 000 000
01. Korkotulot 2 000 000
05. Korot muista lainoista, lisäystä 7 000 000
07. Korot talletuksista, vähennystä -5 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT -68 419 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -68 419 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -68 419 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

60 581 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 28 euroa
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 60 581 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 581 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 581 000
90. Kuntien tukeminen 60 000 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 60 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

60 581 000