Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan toinen vuoden 2011 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 38/2011 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 30.9.2011 ja täydentävä hallituksen esitys (HE 78/2011 vp) 14.10.2011, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut niistä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Pakolaisten kuntiin sijoittamisesta aiheutuviin laskennallisiin kuntakorvauksiin ehdotetaan 1 milj. euroa sen johdosta, että korvausaika piteni kolmesta vuodesta neljään vuoteen 1.9.2011 alkaen.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan momentille Maksut Euroopan unionille ehdotetaan 62 milj. euron lisäystä johtuen EU:n 4. lisätalousarviosta ja vuosien 1995—2010 ALV- ja BKTL-maksupohjien tarkistuksesta. Energiaverotuen määrärahaa ehdotetaan vähennettäväksi 40 milj. eurolla sen johdosta, että energiaintensiiviset yritykset ovat hakeneet veronpalautuksia ennalta arvioitua vähemmän sekä verottomasta käytöstä johtuvien palautusten odotettua pienemmästä määrästä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan momentille Siirrot hallinnonalan rahastoihin ehdotetaan 37 milj. euron lisäystä siirtoon huoltovarmuusrahastolle, jonka taloutta ovat rasittaneet pandemiarokotteen hankinnasta aiheutuneet kustannukset.

Kolmannen lisätalousarvioesityksen toinen täydennysesitys lisää kuluvan vuoden kehykseen kuuluvia menoja 60 milj. eurolla, siten että kehykseen kuuluvien menojen taso on ehdotuksen jälkeen 37 798 milj. euroa ja jakamattomaksi varaukseksi jää 283 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan v. 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 milj. euroa.

Tasapaino

Valtion budjettitalouden alijäämä on 6,5 mrd. euroa vuonna 2011 ottaen huomioon vuoden 2011 kolmas lisätalousarvioesitys ja sitä täydentävät esitykset.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva kolmas lisätalousarvioesitys sekä täydentävät lisätalousarvioesitykset, euroa
  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
       
Varsinainen talousarvio 42 456 216 000 8 070 625 000 50 526 841 000
I lisätalousarvio -226 571 000 941 356 000 714 785 000
II lisätalousarvio 846 400 000 -814 591 000 31 809 000
III lisätalousarvioesitys 1 815 502 000 -1 763 915 000 51 587 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys -32 555 000 1 020 000 -31 535 000
Toinen täydentävä lisätalousarvioesitys - 60 003 000 60 003 000
Yhteensä 44 858 992 000 6 494 498 000 51 353 490 000