Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Määrärahat
        Toimintamenomuutokset
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

Tasapaino ja valtionvelka

Valtion kassaa ehdotetaan pienennettäväksi tulouttamalla valtion vuoden 2010 tilinpäätöksen osoittamasta varainhoitovuodelta 2010 kertyneestä kumulatiivisesta ylijäämästä talousarvion kattamiseen yhteensä 1 797 milj. euroa.

Kumulatiivisen ylijäämän käyttö, varsinaisten tulojen 18,5 milj. euron lisäykset ja määrärahojen 51,6 milj. euron lisäykset huomioon ottaen kolmas lisätalousarvioesitys vähentää vuoden 2011 nettolainanoton tarvetta 1,8 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2011 ehdotetaan 6,4 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan n. 82 mrd. euroa, mikä on 43 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.