Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 18,5 milj. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan alennettavan nettomääräisesti 23 milj. eurolla. Yritysten heikentyneiden tulosnäkymien sekä saatujen kertymätietojen perusteella yhteisöveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 61 milj. eurolla. Korkotulojen lähdeveron tuottoa arvioidaan kertyvän 40 milj. euroa syksyllä 2010 ennakoitua vähemmän. Arvion muuttamista selittää ennakoitua hitaammin noussut korkotaso. Autoveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 38 milj. eurolla heikentyneistä talouden näkymistä sekä saaduista kertymätiedoista johtuen. Jäteveron tuottoarviota ehdotetaan alennettavaksi 20 milj. eurolla. Arvion alentaminen perustuu ennakoitua heikompiin kertymätietoihin. Arvonlisäverojen tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 48 milj. eurolla ja energiaverojen tuloarviota 88 milj. eurolla. Arvioiden korottaminen pohjautuu aiemmin ennakoitua vahvempiin kertymätietoihin. Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 42 milj. eurolla. Korotuksesta 25 milj. euroa selittyy siirrettyjen määrärahojen peruutuksilla ja 12 milj. euroa EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksella.