Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Määrärahat
        Toimintamenomuutokset
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

Talouden näkymät

Maailmankaupassa nopein kasvunvaihe on ohitettu ja varsinkin kehittyneissä teollisuusmaissa odotukset tulevasta taloudellisesta aktiviteetista ovat vaimentuneet. Tähän on osasyynä useissa maissa vallitseva kaksoisvaje. Julkisen ja yksityisen velan alentaminen vaatiikin merkittäviä sopeuttamistoimia lähivuosina. Monissa Aasian maissa sekä Etelä-Amerikassa kasvu jatkuu kohtalaisen voimakkaana. Maailmantalouden kasvuksi kuluvalle vuodelle ennustetaan 4 %. Jos rahoitusmarkkinoilla vallitseva epävarmuus jatkuu vielä pitkään, kasvusta muodostunee ennakoitua alhaisempaa.

Myös Suomen taloudessa nopein kasvuvaihe on tällä erää ohitettu. Kotimaassa kasvu tulee enenevässä määrin kotimaisesta kysynnästä. Pitkään jatkunut vaihtosuhteen heikkeneminen näkyy nettoviennin BKT-osuuden alenemisena. Yksityinen kysyntä on alkuvuoden aikana ollut vahvaa. Epävarmuuden lisääntyminen näkyy kuitenkin kulutuksen vähentymisenä loppuvuonna ja erityisesti v. 2012. Työttömyysasteen aleneminen on hidasta. Kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna kolme ja puoli prosenttia.

Talouskasvu, välillisen verotuksen kiristäminen ja elvytystoimenpiteiden päättyminen ovat kohentamassa julkisen talouden rahoitusasemaa tänä vuonna. Valtiontalous on kuitenkin edelleen reilusti alijäämäinen ja myös kuntatalous on hieman alijäämäinen. Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä on 3 % suhteessa kokonaistuotantoon. Ennustettu kasvu ei yksin riitä kohentamaan julkisen talouden tilaa riittävästi.