Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Määrärahat
        Toimintamenomuutokset
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

Toimintamenomuutokset

Lisätalousarvioesitys sisältää yhteensä n. 81 milj. euron määrärahalisäykset virastojen toimintamenoihin vuodelle 2011. Lisäyksestä 60,8 milj. eurolla katetaan valtion 28.2.2011 tehtyyn virka- ja työehtosopimukseen sisältyvistä korotuksista aiheutuvat lisämenot sekä eräiden yhdistettyjen virastojen palkkausjärjestelmän käyttöönoton rahoitusta, joka perustuu valtion vuoden 2010 virka- ja työehtosopimukseen.