Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

Määrärahat

Suomi osallistuu neljällä esikuntaupseerilla EU:n Libyan operaatioon. Osallistumisen kustannukset ovat 0,53 milj. euroa. Osallistumispäätös ei edellytä määrärahalisäystä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaan ehdotetaan kertaluonteista 44,8 milj. euron lisäystä, joka liittyy syksyllä 2007 tehtyyn Tehyn työtaistelu-uhan sovitteluratkaisuun ja siihen sisältyneisiin valtion toimenpiteisiin.

Verohallinnolle esitetään valtuus tehdä Turkuun entisen Kakolan vankilan kunnostettaviin tiloihin sijoittuvaa enintään 10 500 neliömetrin laajuista toimitilaa koskeva vuokrasopimus, josta arvioidaan aiheutuvan vuokramenojen lisäystä vuodesta 2014 alkaen enintään 0,8 milj. euroa. Tavoitteena on parantaa Turun alueen verohallinnon toimintaedellytyksiä ja tilankäyttöä.

Senaatti-kiinteistöt Oy:lle esitetään valtuutta luovuttaa Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiö Eteralle Helsingin kaupungin Töölönlahden alueelta yhteensä 5 tonttia 59,75 milj. euron kauppahinnalla.

Kansallismuseon kiinteistö on tarkoitus siirtää Senaatti-kiinteistöt Oy:n hallintaan vuodesta 2012 alkaen, minkä johdosta Museovirastolle ehdotetaan 1,9 milj. euron valtuutta ja 1,4 milj. euron menolisäystä.

Kokkola—Ylivieska 2. raiteen toteuttamisen nopeuttamiseen osoitetaan 5 milj. euroa alustavien rakennussuunnitelmien hankintaan suorahankintana.

Valtatie 2 osuuden Karkkila—Humppila parantamisen toteuttamiseksi ehdotetaan aiemmin v. 2011 talousarviossa myönnetyn valtuuden nostamista 3 milj. eurosta 10 milj. euroon.

Ehdotetaan, että Teknologian tutkimuskeskus VTT valtuutetaan pääomittamaan olemassa olevista varoistaan VTT Expert Services Oy:n kautta Labtium Oy:ta 4,5 milj. eurolla. Muutoksella ei ole määrärahavaikutuksia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ehdotetaan 0,585 milj. euron lisäystä kaivosviranomaistoiminnan käynnistämiseen. Uuden kaivoslain mukaisesti kaivosviranomaistehtävät siirtyivät Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 1.7.2011 lukien.

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 16 milj. euron määrärahaa työllisyysvaikutteiltaan ja teollisuuspoliittisesti merkittävien alustilausten edistämiseksi.

Säteilyturvakeskuksen toimintamenoihin ehdotetaan 0,34 milj. euron lisäystä, jolla katetaan Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuteen liittyvän valmiustoiminnan aiheuttamia ennakoimattomia toimintamenoja ja hankintoja.

Narkolepsian yhteyttä sikainfluenssarokotteeseen selvittävän tutkimuksen ja muun toiminnan rahoitukseen ehdotetaan kohdennettavaksi 0,2 milj. euroa.

Itämerensuojelulle vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa esitetyn 3 milj. euron määrärahan käyttötarkoitusta ehdotetaan laajennettavaksi 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.