Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2011

Vuoden 2011 III lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-23 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-101 000 000
02.Yhteisövero, vähennystä-61 000 000
03.Korkotulojen lähdevero, vähennystä-40 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut48 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä48 000 000
08.Valmisteverot88 000 000
07.Energiaverot, lisäystä88 000 000
10.Muut verot-58 000 000
03.Autovero, vähennystä-38 000 000
08.Jätevero, vähennystä-20 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT41 502 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 675 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä1 675 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala3 311 000
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan, lisäystä2 961 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä350 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala11 769 000
10.Liikenneviraston tulot, lisäystä11 727 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä42 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala170 000
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot, lisäystä170 000
39.Muut sekalaiset tulot24 577 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä24 577 000
 
Osasto 15
15.LAINAT33 085 000
02.Ylijäämän käyttö1 797 000 000
01.Ylijäämän käyttö1 797 000 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-1 763 915 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-1 763 915 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

51 587 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA-
20.Eduskunnan oikeusasiamies-
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)-
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI79 000
02.Tasavallan presidentin kanslia79 000
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä379 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-300 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTON KANSLIA1 573 000
01.Hallinto1 429 000
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä706 000
02.Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä723 000
30.Oikeuskanslerinvirasto144 000
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä144 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA3 207 000
01.Ulkoasiainhallinto1 529 000
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 529 000
10.Kriisinhallinta3 000
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
21.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä3 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö1 675 000
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 675 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA9 012 000
01.Ministeriö ja hallinto1 094 000
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä258 000
03.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä566 000
04.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä30 000
20.Erityismenot (arviomääräraha)
50.Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä240 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu4 258 000
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä97 000
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 519 000
04.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä601 000
05.Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-79 000
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta1 114 000
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 114 000
30.Syyttäjät541 000
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä541 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano2 005 000
01.Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 005 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA15 366 000
01.Hallinto1 392 000
01.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä340 000
03.Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä64 000
21.Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
22.EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä797 000
65.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha), lisäystä191 000
10.Poliisitoimi9 860 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 860 000
20.Rajavartiolaitos2 914 000
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 914 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset805 000
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä126 000
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä679 000
40.Maahanmuutto395 000
01.Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä324 000
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-420 000
30.Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä420 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä71 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-125 200 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto261 000
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä261 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus-125 315 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 097 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-152 412 000
19.Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
30.Sotilaallinen kriisinhallinta-146 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-146 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-8 278 000
01.Hallinto3 017 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 017 000
10.Verotus ja tullitoimi-7 336 000
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 661 000
02.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 803 000
96.Eräistä väylämaksupäätöksistä aiheutuvat menot (siirtomääräraha 3 v)7 000 000
97.Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), vähennystä-17 800 000
20.Palvelut valtioyhteisölle-993 000
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 601 000
03.Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000
06.Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä50 000
07.Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä66 000
08.Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä480 000
88.Senaatti-kiinteistöt
30.Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto649 000
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä573 000
02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä57 000
03.Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä19 000
40.Valtion alue- ja paikallishallinto3 169 000
01.Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 745 000
02.Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 576 000
60.Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot220 000
20.Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä220 000
70.Valtionhallinnon kehittäminen
01.Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)
02.Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)
80.Siirrot Ahvenanmaalle4 854 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä84 000
31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä4 770 000
90.Kuntien tukeminen38 072 000
20.Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 560 000
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä34 512 000
92.EU ja kansainväliset järjestöt-49 930 000
68.Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha), lisäystä70 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-50 000 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA79 388 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot999 000
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä262 000
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä264 000
03.Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä76 000
22.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä397 000
10.Yleissivistävä koulutus666 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä666 000
20.Ammatillinen koulutus52 000
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä52 000
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus74 070 000
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä69 000
02.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä131 000
03.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä62 000
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä800 000
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 500 000
88.Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä37 748 000
89.Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha), lisäystä33 750 000
70.Opintotuki2 907 000
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 000
59.Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha), lisäystä2 900 000
80.Taide ja kulttuuri694 000
01.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä28 000
02.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä346 000
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-2 000
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä261 000
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä27 000
06.Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä32 000
07.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 000
08.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 000
40.Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha), vähennystä-12 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-1 695 000
01.Hallinto10 202 000
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä290 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä122 000
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä146 000
04.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 000
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä3 780 000
40.Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 855 000
10.Maaseudun kehittäminen
61.EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
20.Maatalous-14 619 000
01.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä381 000
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-4 500 000
43.Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä-15 000 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 500 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu515 000
01.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä515 000
40.Kala-, riista- ja porotalous136 000
01.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 000
50.Vesitalous111 000
20.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä111 000
60.Metsätalous1 175 000
01.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä606 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä514 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä55 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä3 750 000
47.Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-3 750 000
63.Metsähallitus52 000
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä52 000
70.Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri733 000
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä680 000
02.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä53 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA46 413 000
01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot5 006 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä136 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 870 000
10.Liikenneverkko41 090 000
01.Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä511 000
20.Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä16 379 000
76.Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä12 200 000
77.Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä12 000 000
78.Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)
79.Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
20.Liikenteen turvallisuus ja valvonta45 000
01.Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä45 000
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut21 000
50.Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä49 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-28 000
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
50.Tutkimus251 000
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä251 000
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-10 308 000
01.Hallinto2 376 000
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 019 000
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 157 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä-800 000
20.Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen1 935 000
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä116 000
02.Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä708 000
03.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä757 000
05.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä55 000
06.Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä281 000
07.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä18 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka37 269 000
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 269 000
46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)16 000 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä4 000 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v)
63.Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä95 000
01.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä21 000
02.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä60 000
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 000
04.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka28 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä28 000
64.EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)
60.Energiapolitiikka-52 011 000
01.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-11 000
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-52 000 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-13 068 000
01.Hallinto550 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä469 000
02.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä28 000
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä53 000
02.Valvonta699 000
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä489 000
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä166 000
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä44 000
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta1 804 000
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 804 000
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut9 600 000
60.Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha), lisäystä9 600 000
20.Työttömyysturva-37 500 000
50.Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä-20 000 000
51.Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä-20 000 000
55.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä2 500 000
30.Sairausvakuutus-10 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
40.Eläkkeet9 820 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä1 200 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä1 550 000
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-13 000 000
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha), lisäystä70 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä20 000 000
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto2 700 000
31.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 700 000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen559 000
01.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä359 000
21.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)
22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
80.Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta8 700 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä8 700 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA12 098 000
01.Ympäristöhallinnon toimintamenot3 202 000
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä377 000
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä325 000
29.Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä2 500 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu237 000
23.Itämeren suojelu (siirtomääräraha 3 v)
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä237 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen8 659 000
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä59 000
56.Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha), lisäystä8 600 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT43 000 000
01.Valtionvelan korko43 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä43 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

51 587 000