Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

Vuoden 2011 III lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -23 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -101 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -61 000 000
03. Korkotulojen lähdevero, vähennystä -40 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 48 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 48 000 000
08. Valmisteverot 88 000 000
07. Energiaverot, lisäystä 88 000 000
10. Muut verot -58 000 000
03. Autovero, vähennystä -38 000 000
08. Jätevero, vähennystä -20 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT 41 502 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 675 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 1 675 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 3 311 000
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan, lisäystä 2 961 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 350 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 11 769 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 11 727 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 42 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 170 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot, lisäystä 170 000
39. Muut sekalaiset tulot 24 577 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset, lisäystä 24 577 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 33 085 000
02. Ylijäämän käyttö 1 797 000 000
01. Ylijäämän käyttö 1 797 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -1 763 915 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -1 763 915 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

51 587 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21 euroa
21. EDUSKUNTA -
20. Eduskunnan oikeusasiamies -
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) -
 
Pääluokka 22
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 79 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 79 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 379 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -300 000
 
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 1 573 000
01. Hallinto 1 429 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 706 000
02. Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha), lisäystä 723 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 144 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 144 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 207 000
01. Ulkoasiainhallinto 1 529 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 529 000
10. Kriisinhallinta 3 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha), lisäystä 3 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 1 675 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 675 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 012 000
01. Ministeriö ja hallinto 1 094 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 258 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 566 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
20. Erityismenot (arviomääräraha)
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 240 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 4 258 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 97 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 519 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 601 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -79 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 1 114 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 114 000
30. Syyttäjät 541 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 541 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 2 005 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 005 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 366 000
01. Hallinto 1 392 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 340 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 64 000
21. Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
22. EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 797 000
65. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha), lisäystä 191 000
10. Poliisitoimi 9 860 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 860 000
20. Rajavartiolaitos 2 914 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 914 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset 805 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 126 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 679 000
40. Maahanmuutto 395 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 324 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -420 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä 420 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 71 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -125 200 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 261 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 261 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus -125 315 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 27 097 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -152 412 000
19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
30. Sotilaallinen kriisinhallinta -146 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -146 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -8 278 000
01. Hallinto 3 017 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 017 000
10. Verotus ja tullitoimi -7 336 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 661 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 803 000
96. Eräistä väylämaksupäätöksistä aiheutuvat menot (siirtomääräraha 3 v) 7 000 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), vähennystä -17 800 000
20. Palvelut valtioyhteisölle -993 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 601 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 12 000
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 50 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (arviomääräraha), lisäystä 66 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 480 000
88. Senaatti-kiinteistöt
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 649 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 573 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 57 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 3 169 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 745 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 576 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 220 000
20. Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 220 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen
01. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)
80. Siirrot Ahvenanmaalle 4 854 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 84 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 4 770 000
90. Kuntien tukeminen 38 072 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 560 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 34 512 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt -49 930 000
68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha), lisäystä 70 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -50 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 79 388 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 999 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 262 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 264 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 76 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 397 000
10. Yleissivistävä koulutus 666 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 666 000
20. Ammatillinen koulutus 52 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 52 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 74 070 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 69 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 131 000
03. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 62 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 800 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 500 000
88. Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 37 748 000
89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha), lisäystä 33 750 000
70. Opintotuki 2 907 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha), lisäystä 2 900 000
80. Taide ja kulttuuri 694 000
01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 28 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 346 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 261 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 27 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 32 000
07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha), vähennystä -12 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -1 695 000
01. Hallinto 10 202 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 290 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 122 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 146 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 3 780 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 855 000
10. Maaseudun kehittäminen
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
20. Maatalous -14 619 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 381 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -4 500 000
43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)
44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -15 000 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 500 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 515 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 515 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 136 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 16 000
50. Vesitalous 111 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 111 000
60. Metsätalous 1 175 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 606 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 514 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 55 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 3 750 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 750 000
63. Metsähallitus 52 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 52 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 733 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 680 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 53 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 46 413 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 5 006 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 136 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 4 870 000
10. Liikenneverkko 41 090 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 511 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 16 379 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 12 200 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 12 000 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
20. Liikenteen turvallisuus ja valvonta 45 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 45 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 21 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä 49 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -28 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
50. Tutkimus 251 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 251 000
 
Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA -10 308 000
01. Hallinto 2 376 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 019 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 157 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä -800 000
20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 1 935 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 116 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 708 000
03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 757 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 55 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 281 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 18 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 37 269 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 269 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 16 000 000
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä 4 000 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v)
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 95 000
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 21 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 60 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 28 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 28 000
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)
60. Energiapolitiikka -52 011 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -11 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä -52 000 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -13 068 000
01. Hallinto 550 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 469 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 28 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 53 000
02. Valvonta 699 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 489 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 166 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 44 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1 804 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 804 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 9 600 000
60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha), lisäystä 9 600 000
20. Työttömyysturva -37 500 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä -20 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), vähennystä -20 000 000
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha), lisäystä 2 500 000
30. Sairausvakuutus -10 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
40. Eläkkeet 9 820 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), lisäystä 1 200 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 1 550 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -13 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha), lisäystä 70 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 20 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 2 700 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 700 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 559 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 359 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta 8 700 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 8 700 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 098 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 3 202 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 377 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 325 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 2 500 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 237 000
23. Itämeren suojelu (siirtomääräraha 3 v)
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 237 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 8 659 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 59 000
56. Suhdanneluonteiset avustukset asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin (arviomääräraha), lisäystä 8 600 000
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT 43 000 000
01. Valtionvelan korko 43 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä 43 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

51 587 000