Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 620 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 222 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä 404 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -182 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 303 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 303 000 000
10. Muut verot 95 000 000
03. Autovero, lisäystä 95 000 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 226 400 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 45 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 45 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 181 400 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 181 400 000
 
Osasto 15
15. LAINAT -814 591 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -814 591 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -814 591 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

31 809 000