Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

Vuoden 2011 lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -291 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -291 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä -291 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT -141 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -141 000
31. Lihantarkastuksen toimintatulot, vähennystä -141 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 43 600 000
01. Korkotulot 43 600 000
05. Korot muista lainoista, lisäystä 43 600 000
 
Osasto 15
15. LAINAT 962 326 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 20 970 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä 20 970 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 941 356 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 941 356 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

714 785 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 26 euroa
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset -
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) -
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 326 981 000
01. Hallinto 324 000 000
81. Laina Latvian valtiolle (siirtomääräraha 2 v) 324 000 000
80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen -1 019 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -1 019 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 4 000 000
40. Tuki työnantajille (arviomääräraha) 4 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA -
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus -
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) -
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -141 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu -141 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 59 000
20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), vähennystä -200 000
 
Pääluokka 32
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 384 840 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
60. Energiapolitiikka 384 840 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 384 840 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -
40. Eläkkeet -
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) -
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 105 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 3 105 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 3 105 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

714 785 000