Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2010 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2010

YHTEENVETOTAULUKOT

Määrärahat pääluokittain vuosina 2008—20101)

TunnusPääluokkav. 2008
tilinpäätös
milj. €
v. 2009
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2009—2010
milj. €%
       
21.Eduskunta 111 125 122- 3- 2
22.Tasavallan presidentti 9 13 15215
23.Valtioneuvoston kanslia 348 79 78- 1- 1
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 117 1 176 1 190141
25.Oikeusministeriön hallinnonala 772 797 792- 5- 1
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 157 1 188 1 270827
27.Puolustusministeriön hallinnonala 2 468 2 778 2 709- 68- 2
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala13 22314 30114 8695684
29.Opetusministeriön hallinnonala 5 686 6 122 6 218952
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 748 2 845 2 833- 11- 0
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 2 174 2 160 2 215553
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 2 257 2 684 4 2281 54458
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 8 861 9 51011 5292 01921
35.Ympäristöministeriön hallinnonala 346 340 329- 11- 3
36.Valtionvelan korot 2 252 2 173 2 076- 97- 4
 Yhteensä, pl. valtionvelan vähentäminen43 52946 29150 4744 1839
       
37.Valtionvelan vähentäminen 1 394
 Yhteensä44 92346 29150 4744 1839

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2008—20101)

TunnusMenolajiv. 2008
tilinpäätös
milj. €
v. 2009
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2009—2010
milj. €%
       
01-14Toiminta- ja palkkausmenot 5 811 5 955 6 016601
15-17Eläkkeet 3 379 3 639 3 731933
18-19Puolustusmateriaalin hankkiminen 687 697 70141
20-28Muut kulutusmenot 1 323 1 620 1 410- 210- 13
29Arvonlisäveromenot 1 017 1 050 1 012- 38- 4
01-29Kulutusmenot12 21712 96112 870- 91- 1
30-39Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 9 46610 23811 0518148
40-49Valtionavut elinkeinoelämälle 3 253 3 522 3 484- 38- 1
50-59Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 8 345 8 99710 1691 17313
60Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 3 408 3 506 4 6231 11732
61-65EU:n rakennerahasto-osuudet, muiden EU:n rahastojen rahoitusosuudet, vastaavat valtion rahoitusosuudet ja muut siirrot kotimaahan 953 952 1 07612413
66-69Siirrot EU:lle ja ulkomaille 2 379 2 661 2 703422
30-69Siirtomenot27 80429 87633 1073 23111
70-73Kaluston hankinta 34 12 2513108
74-75Talonrakennukset 28 29 3127
76Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 63 30 29- 1- 3
77-79Maa- ja vesirakennukset 404 427 5118420
70-79Reaalisijoitukset 528 499 5969820
80-86Valtion varoista myönnettävät lainat 80 325 1 5991 274392
87-89Muut finanssisijoitukset 487 374 202- 172- 46
80-89Lainat ja muut finanssisijoitukset 567 699 1 8011 102158
70-89Sijoitusmenot 1 095 1 197 2 3971 200100
90-92Valtionvelan korot 2 237 2 160 2 039- 121- 6
93-94Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta2) 1 394
95-99Muut ja erittelemättömät menot 177 96 61- 35- 36
90-99Muut menot 3 807 2 256 2 100- 157- 7
 Yhteensä44 92346 29150 4744 1839

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Tuloarviot osastoittain vuosina 2008—20101)

TunnusOsastov. 2008
tilinpäätös
milj. €
v. 2009
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2010
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2009—2010
milj. €%
       
11.Verot ja veronluonteiset tulot37 21337 29531 240- 6 055- 16
12.Sekalaiset tulot 4 387 4 411 4 6792686
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 2 488 1 941 1 319- 622- 32
15.Lainat, pl. nettolainanotto ja velanhallinta 203 234 172- 62- 26
 Yhteensä44 29243 88037 409- 6 471- 15
       
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta 2 41113 06510 654442
 Yhteensä44 29246 29150 4744 1839

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2008
tilinpäätös
2009
varsinainen
talousarvio
2010
varsinainen
talousarvio
Muutos, %
2009—2010
     
Ansio- ja pääomatulovero9 0888 3147 089-15
Yhteisövero4 9105 0182 706-46
Arvonlisävero14 04914 58312 631-14
Muut verot9 1679 3808 814-6
Muut tulot7 0796 5866 170-6
Yhteensä44 29343 88037 409-15
Nettolainanotto ja velanhallinta1)-2 41113 065442
Tuloarviot yhteensä44 29346 29150 4749
     
Kulutusmenot12 21712 96112 870-1
Siirtomenot27 80429 87633 10711
Sijoitusmenot1 0951 1972 397100
Muut menot pl. valtionvelan nettokuoletukset2 4132 2562 100-7
Yhteensä43 52946 29150 4749
Nettokuoletukset ja velanhallinta1)1 394   
Määrärahat yhteensä44 92346 29150 4749
     
Tilinpäätösalijäämä-630   

1) Sisältää nettoutettuna velanhallinnan menoja 6 milj. euroa v. 2008, 48 milj. euroa v. 2009 ja 50 milj. euroa v. 2010.

Kansantalouden kehitys

 20062007*2008*2009**2010**
      
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa167,0179,7184,7175177
Bruttokansantuote, määrän muutos, %4,94,21,0-6½
Työttömyysaste, %7,76,96,4910½
Työllisyysaste, %68,969,970,66866
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %1,62,54,101
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %3,84,34,34 4