Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag

Talousarvioesitys 2010

64. Forststyrelsen 2016PDF-versio

4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Motiveringen till kapitlet ändras så att Forststyrelsens investeringar får föranleda utgifter för högst 10 miljoner euro under perioden 15.4.2016—31.12.2016. Dessutom får Forststyrelsen under perioden 15.4.2016—31.12.2016 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 10 miljoner euro.

Förklaring:Genom ändringen av motiveringen föreslås det att de maximibelopp av Forststyrelsens investeringar och investeringsförbindelser som kräver riksdagens godkännande ska följa den nya lagen om Forststyrelsen som trädde i kraft den 15 april 2016.

I maximibeloppen av investeringarna har man dessutom beaktat den nya organisationsstrukturen som överförde en del av investeringarna från affärsverket till Metsähallitus Metsätalous Oy.