Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi
        Sotilaallinen kriisinhallinta
        Tuomioistuimet
        Poliisitoimi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pakolaisista kunnille maksettavat korvaukset
        Rajavartiolaitos
        Korkeasti koulutettujen työllistäminen
        Suomen Akatemia
        Aalto-yliopisto
        Kiinteisövarallisuuden hoito
        Petoeläinten aiheuttamat vahingot
        Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen
        Liikenneverkko
        Äkillinen rakennemuutos ja työllisyyden edistäminen
        Maailman designpääkaupunki 2012
        Bisnesenkelitoiminta
        Suomen Vientiluotto Oy
        Talous- ja velkaneuvonta
        Työmarkkinatuen tulorajojen muutos
        Selkämeren kansallispuisto
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 25 milj. eurolla. Verotuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 375 milj. eurolla. Vaikka palkka- ja pääomatulojen arvioidaan kääntyvän kasvuun kuluvana vuonna, arviota valtiolle kertyvistä ansio- ja pääomatuloveroista ehdotetaan alennettavaksi 500 milj. eurolla. Muutos aiheutuu pääosin vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta saaduista ennakkotiedoista, jotka osoittavat, että talouskriisi alensi valtion ansio- ja pääomatuloverojen tuottoa verovuonna 2009 enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu. Valtion arvioidaan tämän seurauksena menettävän verovuosien 2009 ja 2010 jako-osuuksien oikaisuissa yhteensä noin 450 milj. euroa ja muiden veronsaajien saavan vastaavan määrän lisää verotuloja.

Yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 172 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Tuloarvion alentaminen on pääosin seurausta vuoden 2009 verotuksen valmistumisesta saaduista tiedoista.

Korkotulojen lähdeveron tuloarviota ehdotetaan alennettavaksi 115 milj. eurolla kertymätietojen perusteella.

Kotitalouksien luottamuksen vahvistuminen ja työmarkkinoiden elpyminen tukevat yksityisen kulutuksen kasvua, mikä näkyy välillisten verojen toteutuneissa kertymissä. Arvonlisäveron tuloarviota ehdotetaankin korotettavaksi 127 milj. eurolla kertymätietojen perusteella. Autoveron tuottoarviota ehdotetaan korotettavaksi 108 milj. eurolla uusien henkilöautojen myynnin ja käytettyjen autojen tuonnin kasvaessa aikaisemmin oletettua enemmän. Varainsiirtoveron tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 120 milj. eurolla kertymätietojen perusteella.

Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 362 milj. eurolla. Korotuksesta 292 milj. euroa selittyy siirrettyjen määrärahojen peruutuksilla.

Arviota valtion saamista korkotuloista ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 13 milj. eurolla.