Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi
        Sotilaallinen kriisinhallinta
        Tuomioistuimet
        Poliisitoimi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pakolaisista kunnille maksettavat korvaukset
        Rajavartiolaitos
        Korkeasti koulutettujen työllistäminen
        Suomen Akatemia
        Aalto-yliopisto
        Kiinteisövarallisuuden hoito
        Petoeläinten aiheuttamat vahingot
        Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen
        Liikenneverkko
        Äkillinen rakennemuutos ja työllisyyden edistäminen
        Maailman designpääkaupunki 2012
        Bisnesenkelitoiminta
        Suomen Vientiluotto Oy
        Talous- ja velkaneuvonta
        Työmarkkinatuen tulorajojen muutos
        Selkämeren kansallispuisto
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Talouden näkymät

Maailmankauppa on jo lähes saavuttanut taantumaa edeltäneen tason, joten kapasiteettirajoitteet alkavat vaatia uusinvestointeja vilkkaimmilla kaupan alueilla Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kasvun painopiste onkin kehittyvissä maissa joissa yksityinen kysyntä on vahvaa, mutta toisaalta voimakkaat politiikkatoimet vahvistavat julkista kysyntää kehittyneissä maissa ja maailmantalous kasvaa tänä vuonna noin 4 %.

Suomen talous on palannut kasvu-uralle ulkomaisen kysynnän vetämänä. Kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan vuonna 2010 runsaan kaksi prosenttia. Talouden toimeliaisuuden piristyminen on kohentanut työmarkkinoita ja palkkasumman kasvu lisää kotitalouksien kulutusta yhdessä matalan korkotason mahdollistamien edullisten kulutusmahdollisuuksien kanssa. Suomen talouden lievästä elpymisestä huolimatta resurssit ovat edelleen vajaakäytössä: työttömyysaste on korkealla tasolla ja kapasiteetin käyttöasteet ovat tavallista alempana.

Vaikka talous kääntyy kuluvana vuonna maltilliseen nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Alijäämän arvioidaan olevan hiukan suurempi kuin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen määrittelemä kolme prosenttia suhteessa BKT:hen. Finanssipolitiikka on kuluvana vuonna talouskasvua tukevaa.