Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Poliisitoimi
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2010

Talouden näkymät

Maailmankauppa on jo lähes saavuttanut taantumaa edeltäneen tason, joten kapasiteettirajoitteet alkavat vaatia uusinvestointeja vilkkaimmilla kaupan alueilla Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Kasvun painopiste onkin kehittyvissä maissa joissa yksityinen kysyntä on vahvaa, mutta toisaalta voimakkaat politiikkatoimet vahvistavat julkista kysyntää kehittyneissä maissa ja maailmantalous kasvaa tänä vuonna noin 4 %.

Suomen talous on palannut kasvu-uralle ulkomaisen kysynnän vetämänä. Kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan vuonna 2010 runsaan kaksi prosenttia. Talouden toimeliaisuuden piristyminen on kohentanut työmarkkinoita ja palkkasumman kasvu lisää kotitalouksien kulutusta yhdessä matalan korkotason mahdollistamien edullisten kulutusmahdollisuuksien kanssa. Suomen talouden lievästä elpymisestä huolimatta resurssit ovat edelleen vajaakäytössä: työttömyysaste on korkealla tasolla ja kapasiteetin käyttöasteet ovat tavallista alempana.

Vaikka talous kääntyy kuluvana vuonna maltilliseen nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Alijäämän arvioidaan olevan hiukan suurempi kuin EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen määrittelemä kolme prosenttia suhteessa BKT:hen. Finanssipolitiikka on kuluvana vuonna talouskasvua tukevaa.