Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi
        Sotilaallinen kriisinhallinta
        Tuomioistuimet
        Poliisitoimi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pakolaisista kunnille maksettavat korvaukset
        Rajavartiolaitos
        Korkeasti koulutettujen työllistäminen
        Suomen Akatemia
        Aalto-yliopisto
        Kiinteisövarallisuuden hoito
        Petoeläinten aiheuttamat vahingot
        Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen
        Liikenneverkko
        Äkillinen rakennemuutos ja työllisyyden edistäminen
        Maailman designpääkaupunki 2012
        Bisnesenkelitoiminta
        Suomen Vientiluotto Oy
        Talous- ja velkaneuvonta
        Työmarkkinatuen tulorajojen muutos
        Selkämeren kansallispuisto
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Äkillinen rakennemuutos ja työllisyyden edistäminen

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta sekä yritysten kansainvälistymisavustuksia ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 5 milj. eurolla. Lisämäärärahalla käynnistetään toimialakohtainen äkillisen rakennemuutoksen hoitomalli, joka ei rajoitu yksittäiselle alueelle. Toimenpiteitä kohdistetaan meriteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden rakennemuutoksista aiheutuvien ongelmien hoitamiseen ja korvaavien työpaikkojen luomiseen parantamalla yritysten kilpailukykyä. Kainuun kehittämismäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi 1,85 milj. eurolla. Lisämäärärahasta 1,7 milj. euroa käytetään Kajaanin seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen seurausten lieventämiseen. Kajaanin seutukunnan nimeämistä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi jatketaan vuoden 2011 loppuun. Lisäksi hallitus tehostaa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä erityisesti voimakkaan rakennemuutoksen alueilla ja toimialoilla. Näille alueille tullaan kuluvan syksyn ja ensi vuoden kuluessa kohdistamaan 6 milj. euroa erityisesti meriteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden toimintalinja 1 (Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen ja yrittäjyyden lisääminen) ja TL 2 (Työllistyminen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy) hankkeisiin. Yritysten kansainvälistymisavustusten lisäämisellä edistetään ympäristöliiketoiminnan, hyvinvoinriklusterin, puutuoteteollisuuden, puurakentamisen ja matkailun kansainvälistymistä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamista lisätään 5 milj. eurolla. Tarkoituksena on lisätä riskisijoituksia mm. innovaatioiden kaupallistamishankkeisiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenoja lisätään 1 milj. eurolla.