Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Poliisitoimi
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2010

Äkillinen rakennemuutos ja työllisyyden edistäminen

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta sekä yritysten kansainvälistymisavustuksia ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 5 milj. eurolla. Lisämäärärahalla käynnistetään toimialakohtainen äkillisen rakennemuutoksen hoitomalli, joka ei rajoitu yksittäiselle alueelle. Toimenpiteitä kohdistetaan meriteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden rakennemuutoksista aiheutuvien ongelmien hoitamiseen ja korvaavien työpaikkojen luomiseen parantamalla yritysten kilpailukykyä. Kainuun kehittämismäärärahaa ehdotetaan lisättäväksi 1,85 milj. eurolla. Lisämäärärahasta 1,7 milj. euroa käytetään Kajaanin seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen seurausten lieventämiseen. Kajaanin seutukunnan nimeämistä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi jatketaan vuoden 2011 loppuun. Lisäksi hallitus tehostaa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä erityisesti voimakkaan rakennemuutoksen alueilla ja toimialoilla. Näille alueille tullaan kuluvan syksyn ja ensi vuoden kuluessa kohdistamaan 6 milj. euroa erityisesti meriteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden toimintalinja 1 (Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen ja yrittäjyyden lisääminen) ja TL 2 (Työllistyminen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy) hankkeisiin. Yritysten kansainvälistymisavustusten lisäämisellä edistetään ympäristöliiketoiminnan, hyvinvoinriklusterin, puutuoteteollisuuden, puurakentamisen ja matkailun kansainvälistymistä.

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamista lisätään 5 milj. eurolla. Tarkoituksena on lisätä riskisijoituksia mm. innovaatioiden kaupallistamishankkeisiin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenoja lisätään 1 milj. eurolla.