Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tasapaino
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2010

Määrärahat

Valtiovarainministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä momentille Euroopan rahoitusvakausväline nimisen erityisrahoitusyhtiön osakkeiden hankkimiseen. Osana Euroopan talouden vakauttamismekanismia perustetaan euroalueeseen kuuluvien valtioiden erityisrahoitusyhtiö, josta käytetään nimeä Euroopan rahoitusvakausväline. Erityisrahoitusyhtiön tehtävänä olisi laskea liikkeelle velkakirjoja sekä myöntää lainoja tai tehdä luottojärjestelyjä vaikeuksiin joutuneiden euromaiden tukemiseksi. Ehdotettu määräraha käytettäisiin erityisrahaston Suomen osakepääoman ja sen korotuksen merkitsemiseen ja yhtiön toimintaa varten tarvittavaan etukäteisrahoitukseen.

Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeiden Seinäjoki—Oulu -rataosan perusparantaminen, Tampere—Orivesi -rataosan perusparantaminen ja Kotolahden sataman ratapihan kunnostaminen enintään 40 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä kokonaan VR-Yhtymä Oy:n rahoituksella.

Täydentävään esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla ei ole vaikutuksia kehykseen luettaviin menoihin.