Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Määrärahat
        Tasapaino
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

Määrärahat

Valtiovarainministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä momentille Euroopan rahoitusvakausväline nimisen erityisrahoitusyhtiön osakkeiden hankkimiseen. Osana Euroopan talouden vakauttamismekanismia perustetaan euroalueeseen kuuluvien valtioiden erityisrahoitusyhtiö, josta käytetään nimeä Euroopan rahoitusvakausväline. Erityisrahoitusyhtiön tehtävänä olisi laskea liikkeelle velkakirjoja sekä myöntää lainoja tai tehdä luottojärjestelyjä vaikeuksiin joutuneiden euromaiden tukemiseksi. Ehdotettu määräraha käytettäisiin erityisrahaston Suomen osakepääoman ja sen korotuksen merkitsemiseen ja yhtiön toimintaa varten tarvittavaan etukäteisrahoitukseen.

Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeiden Seinäjoki—Oulu -rataosan perusparantaminen, Tampere—Orivesi -rataosan perusparantaminen ja Kotolahden sataman ratapihan kunnostaminen enintään 40 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä kokonaan VR-Yhtymä Oy:n rahoituksella.

Täydentävään esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla ei ole vaikutuksia kehykseen luettaviin menoihin.