Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2010

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2010 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 62/2010 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 14.5.2010, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Määrärahat

Valtiovarainministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä momentille Euroopan rahoitusvakausväline nimisen erityisrahoitusyhtiön osakkeiden hankkimiseen. Osana Euroopan talouden vakauttamismekanismia perustetaan euroalueeseen kuuluvien valtioiden erityisrahoitusyhtiö, josta käytetään nimeä Euroopan rahoitusvakausväline. Erityisrahoitusyhtiön tehtävänä olisi laskea liikkeelle velkakirjoja sekä myöntää lainoja tai tehdä luottojärjestelyjä vaikeuksiin joutuneiden euromaiden tukemiseksi. Ehdotettu määräraha käytettäisiin erityisrahaston Suomen osakepääoman ja sen korotuksen merkitsemiseen ja yhtiön toimintaa varten tarvittavaan etukäteisrahoitukseen.

Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeiden Seinäjoki—Oulu -rataosan perusparantaminen, Tampere—Orivesi -rataosan perusparantaminen ja Kotolahden sataman ratapihan kunnostaminen enintään 40 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä kokonaan VR-Yhtymä Oy:n rahoituksella.

Täydentävään esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla ei ole vaikutuksia kehykseen luettaviin menoihin.

Tasapaino

Valtion budjettitalouden alijäämä on 12,0 mrd. euroa vuonna 2010 ottaen huomioon vuoden 2010 kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys.

Eduskunnan vuodelle 2010 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva kolmas lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
  Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
       
Varsinainen talousarvio 37 409 233 000 13 064 792 000 50 474 025 000
I lisätalousarvio 891 000 000 -811 700 000 79 300 000
II lisätalousarvio - 1 600 000 000 1 600 000 000
III lisätalousarvioesitys 2 198 327 000 -1 870 704 000 327 623 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys - 1 000 000 1 000 000
Yhteensä 40 498 560 000 11 983 388 000 52 481 948 000