Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 62/2010 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
        Määrärahat
        Tasapaino
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2010

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2010 kolmatta lisätalousarvioesitystä (HE 62/2010 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 14.5.2010, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Määrärahat

Valtiovarainministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan 1 milj. euron lisäystä momentille Euroopan rahoitusvakausväline nimisen erityisrahoitusyhtiön osakkeiden hankkimiseen. Osana Euroopan talouden vakauttamismekanismia perustetaan euroalueeseen kuuluvien valtioiden erityisrahoitusyhtiö, josta käytetään nimeä Euroopan rahoitusvakausväline. Erityisrahoitusyhtiön tehtävänä olisi laskea liikkeelle velkakirjoja sekä myöntää lainoja tai tehdä luottojärjestelyjä vaikeuksiin joutuneiden euromaiden tukemiseksi. Ehdotettu määräraha käytettäisiin erityisrahaston Suomen osakepääoman ja sen korotuksen merkitsemiseen ja yhtiön toimintaa varten tarvittavaan etukäteisrahoitukseen.

Liikennevirasto oikeutetaan solmimaan sopimuksia hankkeiden Seinäjoki—Oulu -rataosan perusparantaminen, Tampere—Orivesi -rataosan perusparantaminen ja Kotolahden sataman ratapihan kunnostaminen enintään 40 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä kokonaan VR-Yhtymä Oy:n rahoituksella.

Täydentävään esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla ei ole vaikutuksia kehykseen luettaviin menoihin.

Tasapaino

Valtion budjettitalouden alijäämä on 12,0 mrd. euroa vuonna 2010 ottaen huomioon vuoden 2010 kolmas lisätalousarvioesitys ja sen täydentävä esitys.

Eduskunnan vuodelle 2010 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva kolmas lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
    
Varsinainen talousarvio37 409 233 00013 064 792 00050 474 025 000
I lisätalousarvio891 000 000-811 700 00079 300 000
II lisätalousarvio-1 600 000 0001 600 000 000
III lisätalousarvioesitys2 198 327 000-1 870 704 000327 623 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys-1 000 0001 000 000
Yhteensä40 498 560 00011 983 388 00052 481 948 000