Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2009 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

Valtion talousarvio vuodelle 2009PDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT37 294 799 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot14 297 000 000
01.Tulovero13 332 000 000
02.Korkotulojen lähdevero600 000 000
03.Perintö- ja lahjavero365 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut15 270 000 000
01.Arvonlisävero14 583 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero564 000 000
03.Apteekkimaksut123 000 000
08.Valmisteverot5 123 000 000
01.Tupakkavero650 000 000
04.Alkoholijuomavero1 188 000 000
05.Virvoitusjuomavero36 000 000
07.Energiaverot3 238 000 000
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero11 000 000
10.Muut verot2 489 000 000
03.Autovero1 075 000 000
05.Varainsiirtovero580 000 000
06.Arpajaisvero138 000 000
07.Ajoneuvovero639 000 000
08.Jätevero57 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot115 799 000
02.Lästimaksut800 000
03.Ratavero20 572 000
04.Eräät viestinnän maksut4 727 000
05.Lentoliikenteen valvontamaksu6 700 000
06.Väylämaksut75 400 000
08.Öljyjätemaksu4 600 000
09.Muut verotulot3 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 410 869 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 500 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot1 500 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala77 550 000
10.Tuomioistuintulot30 400 000
20.Ulosottomaksut47 000 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot150 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala9 615 000
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan9 515 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot100 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala6 728 000
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista4 300 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot2 420 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 778 606 000
10.Tullilaitoksen tulot5 690 000
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista123 078 000
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista33 567 000
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista18 781 000
20.Palvelukeskuksen tulot100 000
25.Metallirahatulot25 000 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 417 504 000
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset63 466 000
52.Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista21 400 000
60.Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen2 800 000
70.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot57 000 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot10 220 000
29.Opetusministeriön hallinnonala459 527 000
70.Opintotukitoiminnan tulot24 500 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista431 027 000
99.Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala929 455 000
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot628 532 000
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta258 625 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta5 600 000
04.EU:lta saatavat muut tulot822 000
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta9 200 000
31.Lihantarkastuksen toimintatulot141 000
32.Kasvinjalostusmaksut580 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 300 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut560 000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut4 250 000
43.Viehekalastusmaksut2 810 000
44.Kalastuksenhoitomaksut5 997 000
45.Riistanhoitomaksut8 538 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot1 500 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala18 518 000
11.Tiehallinnon tulot5 000 000
12.Radanpidon tulot6 000 000
13.Merenkulkulaitoksen tulot17 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot7 501 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala222 202 000
20.Turvatekniikan keskuksen tulot1 175 000
30.Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista200 000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset21 327 000
50.Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot181 500 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot18 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala474 218 000
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 173 000
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500 000
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto407 495 000
98.Valtionapujen palautukset64 875 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala213 950 000
01.Alueellisten ympäristökeskusten tulot200 000
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista4 150 000
20.Siirto valtion asuntorahastosta204 500 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot5 100 000
39.Muut sekalaiset tulot219 000 000
01.Sakkorahat89 000 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot75 000 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset50 000 000
07.Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset2 500 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET1 940 500 000
01.Korkotulot255 000 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille56 100 000
05.Korot muista lainoista9 900 000
07.Korot talletuksista178 000 000
09.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot11 000 000
03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot1 300 000 000
01.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot1 300 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta190 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta190 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset195 500 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset195 500 000
 
Osasto 15
15.LAINAT2 645 314 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat234 200 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille162 700 000
04.Muiden lainojen lyhennykset71 500 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta2 411 114 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta2 411 114 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

46 291 482 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 21euroa
21.EDUSKUNTA125 070 000
01.Kansanedustajat21 650 000
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 650 000
10.Eduskunnan kanslia76 841 000
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)58 641 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)7 200 000
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)11 000 000
20.Eduskunnan oikeusasiamies5 097 000
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)5 097 000
30.Ulkopoliittinen instituutti3 283 000
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 080 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)203 000
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto14 311 000
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 826 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)485 000
90.Eduskunnan muut menot3 888 000
01.Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (kiinteä määräraha)3 888 000
 
Pääluokka 22
22.TASAVALLAN PRESIDENTTI13 038 000
01.Tasavallan presidentti3 199 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha)297 000
02.Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha)52 000
20.Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)2 850 000
02.Tasavallan presidentin kanslia9 839 000
01.Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 339 000
02.Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)200 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)1 000 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)1 300 000
 
Pääluokka 23
23.VALTIONEUVOSTON KANSLIA79 167 000
01.Hallinto36 145 000
01.Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 281 000
02.Ministereiden ja heidän erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)4 997 000
20.Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha)867 000
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)3 000 000
10.Omistajaohjaus2 700 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)2 700 000
20.Poliittisen toiminnan avustaminen36 000 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)36 000 000
30.Oikeuskanslerinvirasto3 026 000
01.Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 026 000
90.Muut menot1 296 000
21.Kunniamerkit (arviomääräraha)471 000
25.Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v)750 000
58.Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v)75 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 176 309 000
01.Ulkoasiainhallinto225 052 000
01.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)202 058 000
29.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)16 994 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)6 000 000
10.Kriisinhallinta77 176 000
20.Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)58 919 000
21.Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)18 257 000
20.Lähialueyhteistyö19 500 000
66.Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)19 500 000
30.Kansainvälinen kehitysyhteistyö745 987 000
50.Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle
66.Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)730 987 000
88.Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)15 000 000
90.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot108 594 000
01.Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)1 154 000
23.Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)373 000
50.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)1 980 000
51.Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)39 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)104 531 000
67.Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)500 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)17 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA797 371 000
01.Ministeriö ja hallinto99 233 000
01.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 194 000
02.Oikeushallinnon palvelukeskuksen ja tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 000
03.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 476 000
04.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 842 000
20.Erityismenot (arviomääräraha)7 400 000
29.Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)43 000 000
50.Avustukset (kiinteä määräraha)2 170 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)12 150 000
10.Tuomioistuimet ja oikeusapu330 080 000
01.Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 033 000
02.Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 617 000
03.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)235 307 000
04.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 456 000
05.Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 667 000
50.Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)36 000 000
20.Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta92 578 000
01.Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)92 578 000
30.Syyttäjät39 703 000
01.Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 703 000
40.Rangaistusten täytäntöönpano219 465 000
01.Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)213 440 000
74.Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)6 025 000
50.Vaalimenot16 312 000
20.Vaalimenot (arviomääräraha)16 312 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 188 161 000
01.Hallinto115 451 000
01.Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 128 000
02.Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)100 000
03.Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 234 000
20.Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)1 561 000
22.EU:n osuus yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan (siirtomääräraha 2 v)9 515 000
29.Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)53 100 000
65.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)1 813 000
10.Poliisitoimi664 442 000
01.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)661 942 000
20.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha)2 500 000
20.Rajavartiolaitos228 221 000
01.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)219 511 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)8 710 000
30.Pelastustoimi ja hätäkeskukset87 157 000
01.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 970 000
02.Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)54 177 000
20.Erityismenot (arviomääräraha)3 500 000
31.Pelastustoimen valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v)3 510 000
43.Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
40.Maahanmuutto92 890 000
01.Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 668 000
02.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha)7 670 000
20.Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha)900 000
30.Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)9 300 000
63.Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)61 352 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 777 521 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto491 311 000
01.Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 076 000
02.Puolustushallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)100 000
23.Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)197 000 000
29.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)279 135 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus2 231 526 000
01.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 532 492 000
18.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)696 793 000
19.Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)2 241 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta54 684 000
20.Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)54 674 000
95.Kurssivaihtelut (arviomääräraha)10 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA7 293 444 000
01.Hallinto217 242 000
01.Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)33 586 000
02.Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)15 450 000
08.Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 031 000
09.Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)34 937 000
10.Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)55 289 000
12.Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)774 000
21.Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)675 000
29.Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)71 000 000
87.Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v)500 000
10.Verotus ja tullitoimi621 763 000
01.Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)373 946 000
02.Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)160 310 000
63.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha)6 000 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)1 807 000
95.Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)42 700 000
96.Eräistä väylämaksupäätöksistä aiheutuvat menot (siirtomääräraha 3 v)37 000 000
20.Palvelut valtioyhteisölle39 991 000
01.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 139 000
02.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 472 000
03.Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 060 000
05.Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
06.IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 320 000
88.Senaatti-kiinteistöt
30.Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus50 237 000
01.Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)46 072 000
02.Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 165 000
40.Valtionhallinnon kehittäminen20 047 000
20.Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 602 000
21.Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)18 445 000
50.Eläkkeet ja korvaukset3 755 045 000
15.Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha)3 587 680 000
16.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)20 370 000
17.Muut eläkemenot (arviomääräraha)30 500 000
50.Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha)41 407 000
63.Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha)64 088 000
95.Muilta eläkelaitoksilta saaduista ennakkotuloista maksettavat korkomenot (arviomääräraha)11 000 000
60.Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot10 390 000
01.Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)1 500 000
02.Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)150 000
03.Valtion henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)250 000
20.Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)2 800 000
60.Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha)320 000
95.Erikseen budjetoimattomat säädösperusteiset menot (arviomääräraha)300 000
96.Edeltä arvaamattomat menot (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
97.Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)70 000
70.EU ja kansainväliset järjestöt1 778 170 000
40.Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)7 000 000
67.Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)170 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)1 771 000 000
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle231 462 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)197 462 000
31.Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)25 000 000
40.Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)9 000 000
90.Kuntien tukeminen329 097 000
03.KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)7 500 000
30.Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha)160 444 000
31.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)142 453 000
32.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha)15 000 000
33.Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha)3 700 000
91.Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen240 000 000
40.Tuki työnantajille (arviomääräraha)104 000 000
41.Energiaverotuki (arviomääräraha)136 000 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA7 560 258 000
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot215 277 000
01.Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 615 000
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 039 000
03.Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 773 000
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)4 061 000
22.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)14 563 000
29.Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)135 000 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)585 000
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)2 524 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 117 000
10.Yleissivistävä koulutus2 143 280 000
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)54 742 000
02.Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 000
20.Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)16 144 000
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)2 015 346 000
34.Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)55 700 000
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)1 346 000
20.Ammatillinen koulutus637 694 000
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 425 000
20.Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v)3 026 000
21.Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)1 434 000
30.Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)624 809 000
30.Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö475 200 000
20.Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)15 359 000
21.Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)10 104 000
30.Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)157 569 000
31.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha)135 461 000
32.Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha)126 237 000
51.Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)19 684 000
52.Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
53.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)9 786 000
40.Ammattikorkeakouluopetus395 475 000
20.Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)2 950 000
21.Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)2 053 000
30.Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)390 472 000
50.Yliopisto-opetus ja -tutkimus1 852 470 000
01.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 427 740 000
02.Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 337 000
03.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)79 126 000
04.Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 000 000
20.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)23 267 000
21.Valtion rahoitus julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopistojen maksuvalmiuden ja käyttöpääoman turvaamiseksi (siirtomääräraha 2 v)50 000 000
87.Valtion rahoitus Aalto-yliopiston pääomaan (kiinteä määräraha)200 000 000
88.Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha)50 000 000
60.Tiede326 470 000
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 171 000
02.Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)21 115 000
03.Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 645 000
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 587 000
20.Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v)50 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)169 941 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)81 256 000
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)13 705 000
70.Opintotuki870 973 000
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)685 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha)25 500 000
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)776 394 000
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)27 300 000
58.Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)4 494 000
59.Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)36 600 000
80.Taide ja kulttuuri471 344 000
01.Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 420 000
02.Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 556 000
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 678 000
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 863 000
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 968 000
06.Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 520 000
07.Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)611 000
08.Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)967 000
30.Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)106 440 000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)29 990 000
32.Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)12 468 000
33.Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha)5 588 000
34.Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha)5 400 000
36.Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeen avustus (siirtomääräraha 2 v)2 000 000
40.Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha)252 000
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)11 695 000
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)13 160 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)191 886 000
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)18 000 000
54.Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha)3 746 000
55.Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
56.Kulttuuriviennin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)800 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)2 500 000
72.Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)739 000
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)5 080 000
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)17 000
90.Liikuntatoimi119 413 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)116 082 000
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha)3 331 000
91.Nuorisotyö52 662 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)41 789 000
51.Nuorten työpajatoiminta, ehkäisevä huumetyö ja verkkonuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)10 873 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 844 523 000
01.Hallinto110 810 000
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 162 000
02.Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 727 000
03.Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 396 000
04.Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)846 000
20.Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)5 123 000
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)729 000
22.Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v)3 813 000
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)25 300 000
40.Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)3 714 000
10.Maaseudun kehittäminen118 245 000
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)10 820 000
54.Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha)9 032 000
55.Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha)5 000 000
61.EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)43 500 000
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)47 200 000
63.Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 693 000
20.Maatalous2 234 404 000
01.Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 733 000
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)559 365 000
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)592 987 000
42.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)3 400 000
43.Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 2 v)348 915 000
44.Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)422 673 000
45.Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v)143 400 000
46.Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)5 861 000
47.Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 873 000
48.Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v)33 557 000
49.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)58 600 000
60.Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)1 000 000
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v)30 040 000
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu46 638 000
01.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)42 420 000
20.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)1 650 000
41.Eräät korvaukset (arviomääräraha)2 568 000
40.Kala-, riista- ja porotalous59 989 000
01.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 245 000
20.Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)2 300 000
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha)4 250 000
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)2 750 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 845 000
50.Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v)8 538 000
51.Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)5 666 000
52.Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha)2 760 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)13 878 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)757 000
50.Vesitalous33 540 000
20.Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)13 371 000
30.Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha)650 000
31.Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)18 258 000
43.Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)420 000
48.Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)841 000
60.Metsätalous168 522 000
01.Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)42 600 000
41.Metsäpuiden siemenhuolto (siirtomääräraha 2 v)1 063 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v)47 518 000
43.Eräät korvaukset (arviomääräraha)50 000
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)67 480 000
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)7 965 000
50.Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 746 000
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)100 000
63.Metsähallitus6 502 000
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)6 502 000
70.Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri65 873 000
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)54 707 000
02.Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 716 000
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)7 450 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA2 159 525 000
01.Hallinto ja toimialan yhteiset menot348 763 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 047 000
21.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)34 000
29.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)327 740 000
40.Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)942 000
10.Liikenneverkko1 532 846 000
01.Tiehallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)83 110 000
02.Ratahallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)29 557 000
03.Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)35 768 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)530 822 000
22.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v)316 820 000
23.Vesiväylänpito (siirtomääräraha 2 v)62 002 000
34.Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v)6 750 000
41.Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)2 947 000
50.Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)23 000 000
76.Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)29 870 000
77.Väyläverkon kehittäminen ja radioverkon rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)
78.Eräät väylähankkeet (arviomääräraha)354 700 000
79.Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)57 500 000
20.Liikenteen turvallisuus ja valvonta24 019 000
01.Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 113 000
02.Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 306 000
03.Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 600 000
30.Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut203 906 000
42.Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha)841 000
43.Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)95 223 000
50.Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha)800 000
51.Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v)4 200 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)63 175 000
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)8 267 000
65.Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha)31 400 000
40.Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen9 345 000
01.Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 845 000
42.Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha)500 000
44.Valtionavustus suomalaisten televisio- ja radio-ohjelmien lähettämiseen ulkomaille (kiinteä määräraha)2 000 000
50.Tutkimus40 646 000
01.Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 646 000
60.Liiketoiminta
87.Varustamoliikelaitos
88.Luotsausliikelaitos
89.Ilmailulaitos
 
Pääluokka 32
32.TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA2 684 011 000
01.Hallinto142 250 000
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)53 642 000
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)6 263 000
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)1 470 000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)61 240 000
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)20 000
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)9 395 000
92.Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha)10 210 000
95.Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha)10 000
20.Innovaatiopolitiikka742 485 000
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)42 428 000
02.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)85 369 000
03.Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 149 000
05.Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 783 000
06.Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)47 602 000
07.Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 800 000
20.Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta (arviomääräraha)194 250 000
40.Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)189 350 000
41.Valtionavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v)42 642 000
42.Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2 v)2 600 000
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)22 480 000
45.Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)9 000 000
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)75 032 000
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka1 185 286 000
01.Työvoima- ja elinkeinokeskusten ja työvoimatoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)242 818 000
42.Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)29 108 000
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)36 900 000
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)14 700 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha)22 000 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha)477 440 000
64.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)21 320 000
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)250 000 000
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle Suomen Vientiluotto Oy:n pääomittamiseen (kiinteä määräraha)6 000 000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)50 000 000
89.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Veraventure Oy:n pääomittamiseen (siirtomääräraha 3 v)30 000 000
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä25 418 000
01.Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 042 000
02.Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 396 000
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)5 037 000
04.Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 039 000
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)4 611 000
50.Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha)823 000
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)1 450 000
95.Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha)20 000
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka525 406 000
43.Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)32 656 000
63.Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)53 650 000
64.EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)233 972 000
65.Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)205 128 000
60.Energiapolitiikka63 166 000
01.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)916 000
20.Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v)3 900 000
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)500 000
40.Energiatuki (arviomääräraha)47 800 000
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)10 000 000
50.Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v)50 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA15 080 196 000
01.Hallinto68 105 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)39 584 000
02.Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 102 000
03.Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 162 000
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)488 000
05.Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)559 000
29.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)17 000 000
66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)4 210 000
02.Valvonta35 699 000
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 196 000
04.Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 363 000
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 140 000
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)8 000 000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta110 235 000
03.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 390 000
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)60 904 000
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)38 901 000
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)9 040 000
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus2 152 995 000
27.Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista (siirtomääräraha 2 v)610 000
28.Kansaneläkelaitokselle maksettavat muun sosiaaliturvarahaston etuuksien toimeenpanosta aiheutuvat toimintakulut (arviomääräraha)117 410 000
50.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)11 400 000
51.Lapsilisät (arviomääräraha)1 426 000 000
52.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)1 500 000
53.Sotilasavustus (arviomääräraha)20 200 000
54.Asumistuki (arviomääräraha)454 000 000
55.Elatustuki (arviomääräraha)121 875 000
20.Työttömyysturva1 558 400 000
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)8 000 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha)503 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha)91 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha)744 000 000
53.Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha)12 400 000
54.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha)140 000 000
55.Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha)18 000 000
56.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)42 000 000
30.Sairausvakuutus1 237 500 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 237 500 000
40.Eläkkeet2 965 105 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)46 400 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)497 000 000
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)109 000 000
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)505 000
54.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)17 000 000
56.Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha)5 500 000
57.Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha)24 700 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)2 265 000 000
50.Veteraanien tukeminen394 793 000
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)2 200 000
50.Rintamalisät (arviomääräraha)64 700 000
51.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)217 900 000
52.Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)65 207 000
53.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 100 000
54.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)90 000
55.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)3 500 000
56.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)36 288 000
57.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 808 000
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto5 982 274 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)5 570 013 000
31.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)29 100 000
32.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha)40 000 000
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)99 170 000
34.Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)8 591 000
35.Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha)225 000 000
36.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)600 000
63.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 500 000
64.Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)6 300 000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen59 390 000
01.Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 490 000
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)16 610 000
21.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)930 000
22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)1 360 000
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)9 300 000
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)2 700 000
80.Maatalousyrittäjien lomitustoiminta213 200 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)197 300 000
50.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha)15 900 000
90.Raha-automaattiyhdistyksen avustukset302 500 000
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)302 500 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA339 888 000
01.Ympäristöhallinnon toimintamenot153 256 000
01.Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)34 643 000
02.Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)69 604 000
03.Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 057 000
04.Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)32 700 000
21.Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)202 000
29.Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)9 000 000
65.Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)2 050 000
10.Ympäristön- ja luonnonsuojelu90 425 000
20.Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)4 200 000
21.Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)1 770 000
52.Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)24 825 000
60.Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)2 300 000
61.Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
63.Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)36 500 000
64.EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)1 500 000
65.Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)2 300 000
66.Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)1 580 000
77.Ympäristötyöt (siirtomääräraha 3 v)14 450 000
20.Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen96 207 000
01.Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 857 000
37.Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)500 000
55.Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)68 500 000
60.Siirto valtion asuntorahastoon
64.Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)2 350 000
87.Kuntarahoitus Oyj:n pääomittaminen (siirtomääräraha 2 v)20 000 000
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT2 173 000 000
01.Valtionvelan korko2 150 000 000
90.Valtionvelan korko (arviomääräraha)2 150 000 000
09.Muut menot valtionvelasta23 000 000
20.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)23 000 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

46 291 482 000