Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

90. (24.99, osa) Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

50. (24.99.50) Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 780 000 euroa.

Käyttösuunnitelma
   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 615 000
Suomen YK-liitto ry 315 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 110 000
Saamelaisneuvosto 50 000
Etyj:n toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 45 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 60 000
KATU ry 70 000
Suomen Atlantti-Seura 130 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat yhteisöt 50 000
Crisis Management Initiative ry 335 000
Yhteensä 1 780 000

Selvitysosa:Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja käyttösuunnitelma talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Lisäys 135 000 euroa talousarvioesityksen 1 645 000 euroon nähden johtuu Crisis Management Initiative ry:lle myönnettävän valtionavun kasvusta.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelman viimeisen kohdan nimi on muutettu.


2009 talousarvio 1 780 000
2008 III lisätalousarvio 100 000
2008 talousarvio 1 515 000
2007 tilinpäätös 1 512 679

66. (24.99.66) Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 104 531 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 643 000 euroa talousarvioesityksen 99 888 000 euroon nähden aiheutuu valuuttakurssimuutoksista.


2009 talousarvio 104 531 000
2008 talousarvio 97 852 000
2007 tilinpäätös 88 537 345