Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

10. (24.99, osa) KriisinhallintaPDF-versio

20. (24.99.21) Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Käyttösuunnitelma
     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot 225 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 212 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 23 896 000
05. Yhteiset menot 4 100 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio) 4 219 000
07. YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan 213 000
08. SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 11 436 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 13 339 000
13. EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan kriisinhallintaoperaation menot 1 279 000
Yhteensä 58 919 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmaan on talousarvioesitykseen nähden lisätty kohta 01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot, koska kahden vuonna 2010 koulutettavan ja perustettavan, vuonna 2011 valmiudessa olevan, EU:n taisteluosaston suunnittelusta aiheutuu vuonna 2009 225 000 euron suuruiset menot. Käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahaa on lisätty 732 000 euroa talousarvioesityksen käyttösuunnitelmaan nähden kansainvälisen kurssitoiminnan arvioitua suuremmista menoista ja henkilöstön palkkauskustannusten tarkentumisesta johtuen. Talousarvioesityksen käyttösuunnitelmaan nähden määrärahaa on lisätty 796 000 euroa käyttösuunnitelmakohtaan 04., 67 000 euroa käyttösuunnitelmakohtaan 06., 1 139 000 euroa käyttösuunnitelmakohtaan 08. ja 128 000 euroa käyttösuunnitelmakohtaan 13. henkilöstön palkkauskustannusten tarkentumisesta johtuen.

Muutokset katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09. Vähennys talousarvioesityksen käyttösuunnitelmaan nähden on 3 087 000 euroa.


2009 talousarvio 58 919 000
2008 III lisätalousarvio
2008 II lisätalousarvio
2008 talousarvio 58 537 000
2007 tilinpäätös 55 713 816