Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2009

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuoltoPDF-versio

30. Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 570 013 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 329 000 euroa talousarvioesityksen 5 569 684 000 euroon nähden aiheutuu 1.1.2009 toteutettavasta elatustuen indeksikorotuksen aiheuttamasta 671 000 euron lisäyksestä sekä muuttuneiden verotulotasaustietojen 342 000 euron vähennyksestä.


2009 talousarvio 5 570 013 000
2008 talousarvio 5 075 497 000
2007 tilinpäätös 4 310 175 432

31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 25 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

4) valmiustoiminnan ylläpidosta, valmiuskoulutuksesta ja katastrofitilanteissa avustustoimintaan osallistumisesta valtakunnallisille toimijoille aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta neljä lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi neljä.

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen 25 800 000 euroon nähden aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin suoritettavan valtionavustuksen lisäämisestä.

Tarkoituksena on, että sosiaali- ja terveysministeriö nimeää ja valtuuttaa sellaiset tahot, jotka voivat olla valmiustilassa poikkeuksellisten onnettomuuksien tai katastrofien varalta. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee myös korvausperusteet. Korvauksiin arvioidaan käytettävän 130 000 euroa.


2009 talousarvio 25 900 000
2008 talousarvio 24 800 000
2007 tilinpäätös 44 500 000

35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 225 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 20 000 000 euroa talousarvioesityksen 205 000 000 euroon nähden aiheutuu toimeentulotuen tarkentuneista tilastotiedoista.


2009 talousarvio 225 000 000
2008 III lisätalousarvio 12 000 000
2008 talousarvio 211 000 000
2007 tilinpäätös 202 029 523