Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
            50. Rintamalisät

Talousarvioesitys 2009

50. Veteraanien tukeminenPDF-versio

50. Rintamalisät (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 64 700 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 64 500 000 euroon nähden aiheutuu kansaneläkeindeksin vahvistamisesta arvioitua korkeampana.


2009 talousarvio 64 700 000
2008 talousarvio 70 200 000
2007 tilinpäätös 72 551 233

51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 217 900 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 6 970 000 euroa talousarvioesityksen 210 930 000 euroon nähden aiheutuu pääosin sotainvalidien kuntoutus- ja laitoshuoltokorvausten aiemmin arvioitua suuremmasta määrästä sekä TyEL-indeksin vahvistamisesta arvioitua korkeampana.


2009 talousarvio 217 900 000
2008 talousarvio 233 873 000
2007 tilinpäätös 227 803 463