Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            54. Asumistuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2009

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasausPDF-versio

27. Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 610 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korvauksena elatustuen siirrosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvista kustannuksista, jotka syntyvät tietojärjestelmän rakentamisesta sekä asiakkaiden tietojen siirrosta kunnilta Kansaneläkelaitokselle.

Selvitysosa:Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.

Lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) 8 §:n mukaan elatustuki siirretään kunnilta Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi 1.4.2009 alkaen. Elatustuen käsittelyä varten Kansaneläkelaitos rakentaa uuden tietojärjestelmän. Sen toimeenpano edellyttää myös Kansaneläkelaitoksen toimistojen käsittelijöiden ohjeistusta ja koulutuksen järjestämistä.

Elatustuen siirtokustannuksia Kansaneläkelaitokselle on tarkoitus korvata valtion varoista vuosina 2007—2009 yhteensä 3 916 000 euroa. Tästä 1 115 000 euroa on osoitettu vuonna 2007 silloisen talousarviorakenteen mukaisesti momentin 28.80.27 valtiovarainministeriön tuottavuusmäärärahasta ja 1 861 000 euroa vuoden 2008 talousarvion ja 330 000 euroa vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvioesityksen tämän momentin määrärahasta. Nyt esitettävä määräraha kattaa vuodelle 2009 ajoittuvat kustannukset, jotka syntyvät tietojärjestelmän rakentamisesta sekä asiakkaiden tietojen siirrosta kunnilta Kansaneläkelaitokselle.


2009 talousarvio 610 000
2008 III lisätalousarvio 330 000
2008 talousarvio 1 861 000

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 454 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 20 000 000 euroa talousarvioesityksen 434 000 000 euroon nähden aiheutuu työttömyysastearvion kohoamisesta.


2009 talousarvio 454 000 000
2008 talousarvio 441 000 000
2007 tilinpäätös 427 683 913