Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2009

04. (33.03.01 ja 02) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:

3) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ulkopuolella toimeksiannosta tai yhteishankkeena toteutettavasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

5) Alkoholitutkimussäätiön toiminnasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien menojen maksamiseen

7) koulutusneuvolatoiminnasta kunnille maksettavien korvausten sekä äitiysavustuksen opaskirjojen toimittamisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohdat kolme, viisi ja seitsemän korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat kolme, viisi ja seitsemän.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2009 talousarvio 60 904 000
2008 III lisätalousarvio 1 000 000
2008 II lisätalousarvio 501 000
2008 talousarvio 59 288 000
2007 tilinpäätös 58 039 000