Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

50. (32.50 ja 32.70) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikkaPDF-versio

63. Kainuun kehittämisraha(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 53 650 000 euroa.

Mikäli vuoden 2008 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2009.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan viidenneksi kappaleeksi.

Lisäys 6 000 000 euroa talousarvioesityksen 47 650 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetuista muutoksista.


2009 talousarvio 53 650 000
2008 III lisätalousarvio 7 000 000
2008 II lisätalousarvio 4 948 000
2008 talousarvio 46 010 000
2007 tilinpäätös 50 158 000

64. (32.70.64) EU:n rakennerahastojen rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 233 972 000 euroa.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti kohdistuu momentin myöntämisvaltuudesta 13 934 000 euroa ja määrärahasta 12 652 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Valtuus. Vuonna 2009 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 257 735 000 eurolla. Mikäli vuoden 2008 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasto tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2009.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan neljännen kappaleen ja päätösosan kolmas kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kuudennen kappaleen.

Määrärahan lisäys talousarvioesityksen 230 457 000 euroon nähden on 3 515 000 euroa ja valtuuden lisäys talousarvioesityksen 234 304 000 euroon nähden on 23 431 000 euroa. Määrärahan ja myöntämisvaltuuden lisäys tällä momentilla ja momentilla 32.50.65 aiheutuu EU:n rakennerahasto-ohjelmien myöntämisvaltuuden budjetoinnin kertaluonteisesta aikaistamisesta siten, että 10 % kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen ohjelmien vuoden 2013 rahoituskehyksestä budjetoidaan vuoden 2009 talousarviossa. Aikaistamisella tehostetaan ohjelmien toimeenpanoa ja vastataan taloudellisen kehityksen haasteisiin. Aikaistaminen ei lisää ohjelmakauden 2007—2013 myöntämisvaltuuden kokonaismäärää.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 4 686 000 euroa vuonna 2010, 8 200 000 euroa vuonna 2011 ja 7 030 000 euroa vuonna 2012.


2009 talousarvio 233 972 000
2008 II lisätalousarvio -28 000 000
2008 talousarvio 112 116 000
2007 tilinpäätös 1 243 227

65. (32.70.65) Valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 205 128 000 euroa.

Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaisesti kohdistuu momentin myöntämisvaltuudesta 9 494 000 euroa ja määrärahasta 8 547 000 euroa Kainuun maakuntaan.

Valtuus. Vuonna 2009 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 235 269 000 eurolla.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan neljännen kappaleen ja päätösosan kolmas kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kuudennen kappaleen.

Määrärahan lisäys talousarvioesityksen 202 110 000 euroon nähden on 3 018 000 euroa ja valtuuden lisäys talousarvioesityksen 215 153 000 euroon nähden on 20 116 000 euroa.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 4 023 000 euroa vuonna 2010, 7 071 000 euroa vuonna 2011 ja 6 004 000 euroa vuonna 2012.


2009 talousarvio 205 128 000
2008 II lisätalousarvio -22 000 000
2008 talousarvio 89 043 000
2007 tilinpäätös 1 034 695