Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

20. (32.20, osa ja 32.30, osa) InnovaatiopolitiikkaPDF-versio

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen sekä

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden päätösosan kappaleen toinen kohta on lisätty.

Tekstilisäyksellä mahdollistetaan Geologian tutkimuskeskuksen laajempi osallistuminen EU-rahastohankkeisiin.


2009 talousarvio 42 428 000
2008 II lisätalousarvio 301 000
2008 talousarvio 40 891 000
2007 tilinpäätös 40 698 000

02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää myös:

3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta kolme lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi kolme.

Tekstilisäyksellä mahdollistetaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen laajempi osallistuminen EU-rahastohankkeisiin.


2009 talousarvio 85 369 000
2008 II lisätalousarvio 305 000
2008 talousarvio 80 440 000
2007 tilinpäätös 79 369 000

06. (32.20.06 ja 32.20.21) Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Talousarvioesitykseen nähden momentin määräraha on muutettu kolmevuotiseksi määrärahaksi.


2009 talousarvio 47 602 000
2008 II lisätalousarvio 789 000
2008 talousarvio 43 112 000
2007 tilinpäätös 38 520 000

40. Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 189 350 000 euroa.

Valtuus. Vuonna 2009 uusia avustuspäätöksiä saa tehdä enintään 240 518 000 eurolla.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Määrärahan lisäys talousarvioesityksen 186 350 000 euroon nähden on 3 000 000 euroa ja valtuuden lisäys talousarvioesityksen 227 518 000 euroon nähden on 13 000 000 euroa. Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentille 32.20.45 pk-yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden lisäämiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 5 000 000 euroa ja valtuuden mitoituksessa 15 000 000 euroa lisäyksenä energiasektorin demonstraatiohankkeiden toteuttamiseen. Ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus entisestään lisätä yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tutkimus- ja kehittämisrahoitusta ja vähentää rahoitusmarkkinoiden toimintahäiriöiden aiheuttamia haittoja.


2009 talousarvio 189 350 000
2008 III lisätalousarvio -1 000 000
2008 II lisätalousarvio -2 500 000
2008 talousarvio 171 157 000
2007 tilinpäätös 154 882 939

42. Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi(siirtomääräraha 2 v)

Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kappaleeksi.


2009 talousarvio 2 600 000
2008 III lisätalousarvio
2008 talousarvio 2 600 000
2007 tilinpäätös 2 600 000

45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 9 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 7 000 000 euroon nähden aiheutuu pk-yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden lisärahoituksesta rahoitusmarkkinoiden toimintahäiriöiden vaikutusten vähentämiseksi ja on siirtoa momentilta 32.20.40.


2009 talousarvio 9 000 000