Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

10. (31.24, 25, 30, 40, 52, 60, osa ja 99, osa) LiikenneverkkoPDF-versio

03. (31.30.01) Merenkulkulaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 768 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 750 000 euroa talousarvioesityksen 35 018 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.40.21 ja aiheutuu Merenkulkulaitoksen sisäisen tuotannon suunnitellun eriyttämisen edellyttämistä ICT-infran muutosten kertaluonteisista kustannuksista.


2009 talousarvio 35 768 000
2008 II lisätalousarvio 631 000
2008 talousarvio 33 952 000
2007 tilinpäätös 33 241 000

78. (31.24.78, 30.78, 40.78 ja 99.78) Eräät väylähankkeet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 354 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

3) Vuosaaren sataman liikenneväylähankkeesta aiheutuviin palkkausmenoihin enintään yhden henkilötyövuoden verran.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta kolme lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi kolme.

Lisäys 10 300 000 euroa talousarvioesityksen 344 400 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2008 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvien hankkeiden ja hankkeen Raahen väylä etenemisen muutoksista vuodelle 2009 seuraavasti: vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2. rakennusvaihe lisäystä 0,5 milj. euroa, vt 2 Vihti—Pori vähennystä 0,5 milj. euroa, E18 Vaalimaan rekkaparkkialue lisäystä 10 milj. euroa, vt 4 Lusi—Vaajakoski lisäystä 10 milj. euroa, vt 4 Kemin kohta ja sillat vähennystä 5 milj. euroa, Vuosaaren sataman liikenneväylät lisäystä 0,5 milj. euroa sekä Raahen väylä vähennystä 5,2 milj. euroa. Talousarvioesitykseen nähden hankkeiden mt 101 Kehä I, Turunväylä—Vallikallio, vt 4 Lusi—Vaajakoski, Haminan meriväylä ja Vuosaaren sataman liikenneväylät sopimusvaltuudet muuttuvat vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä tehdyistä muutoksista johtuen.

Momentin perustelujen päätösosaan tehdyn muutoksen johdosta selvitysosan ensimmäinen ja kolmas tekstikappale muuttuvat seuraavaksi:

Tiehankkeista arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja vuonna 2009 noin 177,6 milj. euroa ml. Vuosaaren sataman liikenneväylät, vuonna 2010 noin 141,8 milj. euroa, vuonna 2011 noin 42,4 milj. euroa, vuonna 2012 noin 78,1 milj. euroa ja myöhempinä vuosina noin 148,1 milj. euroa.

Vesiväylähankkeista arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja vuonna 2009 noin 17,1 milj. euroa, vuonna 2010 noin 18,1 milj. euroa, vuonna 2011 noin 4,0 milj. euroa ja 2012 noin 10,3 milj. euroa.

Hanke-erittely
    Valmis Sopimus- Arvioitu Määräraha Rahoitustarve
    liiken- valtuus käyttö v. 2009 myöhemmin
    teelle milj. € milj. € milj. € milj. €
             
Keskeneräiset ja sopimusvaltuudella aloitetut väylähankkeet          
Tiehankkeet          
Mt 100 Hakamäentie, Helsinki 2009 100,0 80,8 19,2 -
Vt 20 Hintta—Korvenkylä, Oulu 2008 25,7 - 25,7 -
Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 2. vaihe 2008 57,0 56,5 0,5 -
Vt 2 Vihti—Pori 2008 55,0 52,5 2,5 -
Vt 6 Lappeenranta—Imatra 2011 177,0 43,0 38,0 96,0
Mt 101 Kehä I, Turunväylä—Vallikallio 2012 147,0 0,8 - 146,2
Vt 4 Lusi—Vaajakoski 2010 95,5 20,8 40,2 34,5
Vt 4 Kemin kohta ja sillat 2009 74,0 30,9 26,0 17,1
E18 Vaalimaan rekkaparkkialue 2010 24,0 0,4 12,0 11,6
           
Ratahankkeet          
Ilmalan ratapiha 2010 100,0 50,1 25,0 24,9
Seinäjoki—Oulu palvelutason parantaminen, I-vaihe 2009 110,0 61,0 49,0 -
Lahti—Luumäki palvelutason parantaminen 2011 185,0 70,3 57,0 57,7
Keski-Pasila palvelutason parantaminen 2010 39,2 2,0 20,0 17,2
Talvivaaran kaivoshanke 2010 48,8 - - 48,8
           
Vesiväylähankkeet          
Tornion meriväylä 2007 11,0 10,1 0,05 0,85
Raahen väylä 2009 30,0 7,8 17,0 5,2
Haminan meriväylä (sis. alv) 2010 18,3 - - 18,3
           
Yhteinen liikenneväylähanke          
Vuosaaren sataman liikenneväylät 2008 302,1 300,6 1,5 -
           
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä   1 599,6 787,6 333,65 478,35
           
Uudet väylähankkeet          
Tiehankkeet          
Vt 5 Lusi—Mikkeli 2011 42,0 - 12,0 30,0
E18 Kehä III, 1. vaihe 2011 50,0 - - 50,0
Kilpilahden uusi tieyhteys 2011 25,0 - - 25,0
           
Ratahankkeet          
Kehärata 2014 404,0 - 9,0 395,0
Seinäjoki—Vaasa, sähköistys 2010 20,0 - - 20,0
           
Vesiväylähankkeet          
Pietarsaaren meriväylä 2010 8,0 - - 8,0
           
Uudet väylähankkeet yhteensä   549,0 - 21,0 528,0
           
Väylähankkeet yhteensä   2 148,6 787,6 354,65 1 006,35


2009 talousarvio 354 700 000
2008 III lisätalousarvio -18 453 000
2008 II lisätalousarvio 6 605 000
2008 talousarvio 381 700 000
2007 tilinpäätös 217 515 421