Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       80. Taide ja kulttuuri
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2009

50. Yliopisto-opetus ja -tutkimusPDF-versio

01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 424 640 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

4) yliopistojen opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden tutkimusta ja koulutusta edistävien avustusten maksamiseen, esimerkiksi väitöskirjojen viimeistelyyn ja kansainvälistä liikkuvuutta edistäviin toimiin, opiskelijoille opintoihin liittyvän harjoittelun järjestämiseen sekä yliopistojen toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista ja rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Avustus ei saa olla palkkaa korvaava henkilökohtainen apuraha.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta neljä korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan neljä.

Lisäys 1 500 000 euroa talousarvioesityksen 1 423 140 000 euroon nähden aiheutuu Teknillisen korkeakoulun lisääntyneistä kertaluonteisista vuokrakustannuksista vuonna 2009 johtuen väistötiloihin siirtymisestä.


2009 talousarvio 1 424 640 000
2008 III lisätalousarvio 1 500 000
2008 II lisätalousarvio 31 525 000
2008 talousarvio 1 358 388 000
2007 tilinpäätös 1 296 262 904

04. Yliopistojen palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 3 000 000 euroa talousarvioesityksen 5 000 000 euroon nähden aiheutuu toiminnan ennakoitua nopeammasta laajenemisesta.


2009 talousarvio 8 000 000
2008 II lisätalousarvio 10 000 000
2008 talousarvio 5 000 000

88. Valtion rahoitus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääomaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 50 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Tampereen teknillisen yliopiston säätiön pääoman maksamiseen. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että yksityiset rahoittajatahot sijoittavat samanaikaisesti säätion pääoman maksamiseen vähintään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Määräraha on valtion vuoden 2009 osuus Tampereen teknillisen yliopiston säätiön perustamisen rahoituksesta. Säätiön perustamiseen osallistuu myös yksityisiä rahoittajatahoja. Säätiön pääomittaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2009—2011 siten, että valtion osuus on yhteensä 125 milj. euroa edellyttäen, että yksityisten rahoittajatahojen osuus on yhteensä vähintään 50 milj. euroa.


2009 talousarvio 50 000 000