Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       90. Kuntien tukeminen
            41. Energiaverotuki

Talousarvioesitys 2009

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

41. Energiaverotuki(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 136 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 165 400 000 euroon nähden on 29 400 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 30 000 000 euroa verottomasta käytöstä johtuvien palautusten alentuneen arvion johdosta ja lisäyksenä 600 000 euroa maa- ja puutarhataloudelle maksettavan energiaverotuen määrän noususta.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan toiseksi viimeinen tekstikappale muutetaan seuraavaksi:

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksia koskevan lain muuttamisesta. Kevyen polttoöljyn valmisteveron palautusta korotettaisiin 2,1 senttiä litralta, raskaan polttoöljyn valmisteveron palautusta korotettaisiin 1,0 senttiä litralta ja maatalouden sähköveron palautusta korotettaisiin 0,39 senttiä kilowattitunnilta. Samalla muutettaisiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia niin, että ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden polttoöljyn valmisteveron palautuksia korotettaisiin vastaavasti.


2009 talousarvio 136 000 000
2008 III lisätalousarvio -19 130 000
2008 II lisätalousarvio 54 090 000
2008 talousarvio 89 148 000
2007 tilinpäätös 48 595 174