Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2009

20. Palvelut valtioyhteisöllePDF-versio

88. Senaatti-kiinteistöt

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2009 enintään 340 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 230 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2009 aikana tehtäviä investointisitoumuksia varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 310 milj. euroa.

Selvitysosa:Päätösosan kohdan 2. Investoinnit kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kohdan 2. Investoinnit ensimmäisen kappaleen ja päätösosan kohta 3. Lainanotto korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kohdan 3. Lainanotto.

Investointien enimmäismäärän nostaminen talousarvioesityksen 310 milj. eurosta 340 milj. euroon johtuu rakentamisohjelman nopeuttamisesta talonrakennustoiminnan yleisesti vähentyessä. Edellä olevan johdosta Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan lainaa 310 milj. euroa talousarvioesityksen 280 milj. euron sijasta.


2009 talousarvio
2008 III lisätalousarvio
2008 II lisätalousarvio
2008 talousarvio