Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos

Talousarvioesitys 2009

20. RajavartiolaitosPDF-versio

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 710 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 3 800 000 euroa talousarvioesityksen 12 510 000 euroon nähden johtuu EU:n ulkorajarahaston osuuden siirrosta momentille 26.01.22. Momentin määrärahasta jää maksettavaksi ulkorajarahastohankkeisiin liittyvä kansallinen osuus.

Momentin perusteluihin ehdotettujen muutosten johdosta selvitysosan valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2009 2010 2011 Yhteensä
vuodesta 2009
lähtien
         
Helikopterihankinnat        
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset        
Helikopterihankinnat kansallinen osuus 7 000 2 000 - 9 000
Helikopterihankinta EU-ulkorajarahasto-osuus (mom. 26.01.22) 2 853 500 - 3 353
Yhteensä 9 853 2 500 - 12 353
Partiovenehankinnat        
Ennen vuotta 2009 tehdyt sitoumukset        
Partiovenehankinnat kansallinen osuus 1 710 3 710 4 710 10 130
Partiovenehankinnat EU-ulkorajarahasto-osuus (mom. 26.01.22) 800 1 000 2 000 3 800
Yhteensä 2 510 4 710 6 710 13 930
Valtuudet yhteensä 12 363 7 210 6 710 26 283


2009 talousarvio 8 710 000
2008 talousarvio 5 318 000