Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            20. Erityismenot

Talousarvioesitys 2009

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

03. Eräiden virastojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 476 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 260 000 euroa talousarvioesityksen 6 216 000 euroon nähden aiheutuu siirtymisestä vuonna 2009 hallituksen esityksessä sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 48/2008 vp) tarkoitettujen valvontatehtävien suorittamiseen. Lisäys on kertamenoa. Hallituksen esityksen 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista valvontatehtävistä arvioidaan aiheutuvan tietosuojavaltuutetun toimistolle 260 000 euron lisämenot, jotka on vuoden 2010 alusta tarkoitus kattaa esityksen 32 §:n 2 momentin mukaisesti perittävillä maksuilla.


2009 talousarvio 6 476 000
2008 II lisätalousarvio 84 000
2008 talousarvio 6 192 000
2007 tilinpäätös 5 250 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:

5) enintään 200 000 euroa Tuusulan kunnan Jokelan koulukeskuksessa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun ravitsemusalan toimipisteessä Kauhajoella tapahtuneiden ampumisvälikohtausten tutkinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta viisi lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi viisi.


2009 talousarvio 7 400 000
2008 talousarvio 7 400 000
2007 tilinpäätös 7 585 376