Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Muutoksia eräisiin toimintamenomäärärahoihin

Holhoustoimen yleisen edunvalvonnan toimintamenoihin ehdotetaan 2,2 milj. euron lisäystä, josta kertamenoa on 1,7 milj. euroa. Lisäys aiheutuu holhoustoimen yleisen edunvalvonnan järjestämiseen liittyvien tietohallintomenojen täsmentymisestä.

Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 276 000 euron lisäystä, joka aiheutuu Itä- ja Keski-Uudenmaan hätäkeskuksen vuokramenoista.

Yliopistojen palvelukeskus Certian toimintamenoihin ehdotetaan 3 milj. euron lisäys sen arvioitua nopeammin laajenevan toiminnan johdosta.

Teknillisen korkeakoulun tilojen peruskorjauksen johdosta lisääntyviin vuokrakustannuksiin ehdotetaan kertaluonteisesti 1,5 milj. euroa. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston vuokra- ja muuttokustannuksiin ehdotetaan lisäystä yhteensä 210 000 euroa.

Merenkulkulaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan siirrettäväksi tuottavuuden edistämisen määrärahoista 750 000 euroa ICT-infran muutosten toteuttamiseksi.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämisohjelman toteuttamiseen ehdotetaan 350 000 euron lisäystä.