Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Työllisyyskokeilujen toteuttaminen

Työllistymislisää ja työllistymispalkkiota koskevan kokeilun toteuttamiseen ehdotetaan 1,2 milj. euron lisäystä. Kokeilun aikana maksettaisiin joko työllistymislisää tai työllistymispalkkiota vähintään kuuden kuukauden pituisen kokoaikaisen työn vastaanottaville kokeilun piiriin kuuluville työttömille. Hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvä esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) muuttamisesta. Kokeilusta arvioidaan aiheutuvan menoja kaikkiaan 2,2 milj. euroa.