Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2009

Vaalikauden kehys

Vuoden 2009 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan hinta- ja kustannustasossa tapahtuneita muutoksia yhteensä -5 milj. eurolla. Tarkistus aiheutuu KEL- ja TyEL-indeksien vahvistamisen aiheuttamasta hintatason noususta sekä kuluttajahintaindeksin arvion alenemisesta. Lisäksi kehystasoa korjataan 30 milj. euroa alaspäin, koska vuoden 2008 alusta voimaan tulleeseen eräiden energiatuotteiden verottomuusjärjestelmään liittyvien energiaverotuen palautusten arviota on alennettu. Tarkistuksen jälkeen menokehys vuodelle 2009 on 35 944 milj. euroa.

Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi vuodelle 2009 ehdotetaan 35 574 milj. euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jää 70 milj. euroa 300 milj. euron lisäbudjettivarauksen lisäksi. Kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi ehdotetaan 10 649 milj. euroa.