Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2009

03. (12.39, osa ja 13.03) Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

Selvitysosa:Talousarvioesitykseen nähden luvun nimike on muutettu.

01. (12.39.50 ja 13.03.01) Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot

Momentille arvioidaan kertyvän 1 300 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 1 750 000 000 euroon nähden on 450 000 000 euroa.

Momentin tuloarviossa on otettu huomioon osinkotuloarviona 900 000 000 euroa. Osinkotulojen tuottoarvion vähenemiseen vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden epävakauden seurauksena heikentyvä talouskehitys. Lisäksi momentin tuloarviossa on otettu huomioon vakiintunutta käytäntöä vastaavasti osakkeiden myyntituloista 400 000 000 euroa, joka on siirretty momentilta 12.39.50. Solidium Oy:öön siirtyneiden osakkeiden mahdollisten myyntitulojen osuus tuloutuisi aiemmasta poiketen Solidium Oy:n ylimääräisinä osingonjakoina. Valtion omistamat osakkeet kahdeksassa ei-strategisessa pörssiyhtiössä (Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, StoraEnso Oyj ja TeliaSonera Ab) siirretään valtion kokonaan omistamalle Solidium Oy:lle vuonna 2008.

Talousarvioesitykseen nähden momentin nimike on muutettu.


2009 talousarvio 1 300 000 000
2008 II lisätalousarvio 162 000 000
2008 talousarvio 1 850 000 000
2007 tilinpäätös 2 510 379 164