Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2009

26. Sisäasiainministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan

Momentille arvioidaan kertyvän 9 515 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Momentin lisäys talousarvioesitykseen aiheutuu nettobudjetoidun momentin 26.01.22 muuttamisesta bruttobudjetoiduksi momentiksi.

Tulot kertyvät ulkorajarahaston ja paluurahaston vuosien 2008 ja 2009 ensimmäisistä ennakkomaksuista, kotouttamisrahaston vuoden 2009 ensimmäisestä ennakkomaksusta sekä pakolaisrahaston vuosien 2008 ja 2009 ensimmäisistä ennakkomaksuista ja vuosien 2006 ja 2007 toisista ennakkomaksuista.

Tulojen arvioitu kertymä
   
Pakolaisrahasto 2 578 000
Ulkorajarahasto 5 823 000
Kotouttamisrahasto 454 000
Paluurahasto 660 000
Yhteensä 9 515 000


2009 talousarvio 9 515 000

99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 100 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 3 800 000 euroa talousarvioesityksen 3 900 000 euroon nähden aiheutuu EU:n ulkorajarahastolta saatavien tulojen budjetoimisesta momentille 12.26.98.

Momentin perusteluihin ehdotettujen muutosten johdosta momentin selvitysosa muuttuu seuraavaksi:

Tulojen arvioitu kertymä
   
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 50 000
Muut tulot 50 000
Yhteensä 100 000


2009 talousarvio 100 000
2008 talousarvio 1 500 000
2007 tilinpäätös 5 102 162