Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       08. Valmisteverot
            04. Alkoholijuomavero
            07. Energiaverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2009

08. ValmisteverotPDF-versio

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 188 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 65 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 123 000 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2009 alussa voimaan tulevaksi ehdotetusta alkoholijuomaverolain muutoksesta.

Lisäksi selvitysosan kolmanneksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen alkoholiveron korottamisesta 10 prosentilla. Korotuksen arvioidaan lisäävän alkoholiveron tuottoa 65 milj. eurolla.

Selvitysosan nykyinen kolmas kappale siirtyy neljänneksi kappaleeksi.


2009 talousarvio 1 188 000 000
2008 talousarvio 1 088 000 000
2007 tilinpäätös 1 014 796 848

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 238 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys talousarvioesityksen 3 309 000 000 euroon nähden on 71 000 000 euroa. Energiaveron tuottoarviota alennetaan kertymätietojen ja heikentyvän suhdannetilanteen perusteella. Osa kertymätietojen vähennyksestä aiheutuu vuoden 2008 alusta voimaan tulleen eräiden energiatuotteiden verottomuusjärjestelmän muutoksen muuttuneesta vaikutusarviosta, jota on oikaistu 30 000 000 eurolla. Vastaava muutos on momentilla 28.91.41 verottomasta käytöstä johtuvien palautusten osalta.


2009 talousarvio 3 238 000 000
2008 III lisätalousarvio -73 000 000
2008 II lisätalousarvio 88 000 000
2008 talousarvio 3 251 000 000
2007 tilinpäätös 2 937 532 728